Geel voor schooljaar 2020-2021

De Vlaamse onderwijspartners bereikten deze namiddag een akkoord. Zoals voorzien was in de scenario’s en draaiboeken van eind juni, gaan in het basisonderwijs alle leerlingen komend schooljaar naar school, ongeacht de kleurcode. Die code wordt geel voor het hele onderwijs, zo werd op het corona-overleg beslist. Enkel in gemeenten waar de pandemiesituatie acuut is, kan worden overgeschakeld worden naar code oranje. Daarover zal een lokale crisiscel worden samengeroepen.

We houden jullie op de hoogte. Lees de volledige tekst van het akkoord

Personalization