Een stroom van verandering

De Vlaamse regering maakte in corona-tijd voor het hele leerplichtonderwijs al 25,5 miljoen vrij voor beschermend materiaal en bijkomende schoonmaak, 5 miljoen voor ICT-kosten en 10 miljoen om geschrapte schooluitstappen te compenseren. Basisonderwijs en buitengewoon onderwijs krijgen relatief gezien de grootste ondersteuning. Daar hebben we voor gevochten. Jullie scholen hebben immers geen reserve. En de coronarekening hakt er nog dieper in. Dat heeft gelukkig ook de minister begrepen. Alleszins zullen we samen met jullie bekijken of hiermee de extra kosten kunnen gedekt worden.

Ons constant gevecht om meer investeringen is een terecht gevecht. Begin juni publiceerden de ICT-coördinatoren een open brief aan de minister. In het regeerakkoord staat immers dat er gewerkt zal worden aan de “Klas van de toekomst” waarin dankzij innovatieve ICT-toepassingen het leren in de klas versterkt zal worden. De ICT-coördinatoren staan te trappelen om zo’n beleid uit te rollen. Alleen, met enkele uurtjes per week en een ICT-budget dat vandaag nog geen euro per kind bedraagt, wordt dat moeilijk. 

Ook de directeurs hebben al aan de alarmbel getrokken. En de ondersteuners. En de kinderverzorgers. En de kleuteronderwijzers. En de scholen in het buitengewoon onderwijs. En alle andere scholen die kampen met een infrastructuur die zeker in corona-tijden erg tekort schiet. De startende leraren, de leraren met een erg diverse klas, de zorgcoördinatoren, het administratief personeel, … We lazen en hoorden schrijnende verhalen, misschien ook het jouwe, van schoolteams die collectief het water aan de lippen voelen staan. 

Hier dreigt de valkuil. We mogen ons niet laten verleiden tot de druppelaanpak. Enkele verspreide druppels op een kurkdroge grond lossen de droogte niet op, hoe welkom ze ook zijn. Jullie noden zijn terecht. Daarom blijven we hameren op het grotere plan. Dat is wat jullie nodig hebben. 

Dankzij onze actie “basisonderwijs in de lift” en dankzij het toekomstplan basisonderwijs dat alle sociale partners samen op het einde van de vorige legislatuur aan de politieke partijen voorstelden, staat de versterking van het basisonderwijs dit keer wel in het regeerakkoord. De minister beloofde ons een traag groeipad. We hopen dat de Vlaamse regering zich zal houden aan het opstellen van een alomvattend plan. Jullie hebben geen investeringsdruppels nodig, wel een brede stroom van verandering die het hele basisonderwijs duurzaam versterkt.

Marianne Coopman

(Basis-6)

Personalization