Inspraak en transparantie nodig bij overdracht gemeentescholen naar GO!

Het COV, de grootste vakbond voor het basisonderwijs, blijft het inrichten van basisonderwijs een van de kerntaken van de gemeente vinden. De huidige overnamegolf van gemeentescholen door het GO! en de manier waarop die overnames gebeuren is voor het personeel onbegrijpelijk. We stellen vast dat lokaal vanuit politieke hoek heel lang wordt stil gehouden dat er aan een overdracht gedacht wordt. Op korte tijd wordt dan ineens de beslissing doorgedrukt. Dit staat haaks op alle respect voor personeel, ouders, leerlingen en het lokale opvoedingsproject. De gevolgen zijn niet te onderschatten. Het personeel komt zonder dat gevraagd te hebben bij een andere werkgever terecht met een andere visie en met een verspreiding van de tewerkstelling. 

Kwaliteit en kostprijs zijn volgens het COV niet de drijfveer. Het OVSG staat garant voor kwaliteitsvol onderwijs. De werkingsmiddelen en de lonen worden door de overheid betaald. Het COV betreurt daarom dat personeel en ouders voor voldongen feiten gesteld worden en blijft in de toekomst een duidelijke rol zien voor steden en gemeenten om onderwijs in te richten. 

Marianne Coopman
Algemeen secretaris

Personalization