Veilig en doenbaar scenario voor de rest van het schooljaar

Na overleg met de GEES stelden de onderwijspartners en de minister een duidelijk scenario op dat aan de Veiligheidsraad zal voorgelegd worden en dat geldt voor de rest van het schooljaar. Het doel is om er op een veilige en doenbare manier voor te zorgen dat alle leerlingen dit schooljaar nog terug naar school kunnen komen. Lees het volledige advies aan de Veiligheidsraad.

Hieronder een eerste korte duiding bij dat advies. Wat betekent dit maximale kader in jullie school? Hoe kunnen jullie stap voor stap verder werken vanuit het werk dat al werd geleverd? Moeten jullie nog wijzigingen verwachten? Deze vragen waren naast veiligheid ook onze inzet tijdens de onderhandelingen.   

 

Wat betekent het advies aan de veiligheidsraad echt voor jouw school? 

In het advies zit een kader, een houvast met maximale richtlijnen om te doen waar heel veel scholen en personeelsteams bereid toe zijn: alle kinderen nog dit schooljaar de kans geven om naar school te gaan. Dat bleek uit de bevraging van de inspectie. Ook voor de GEES (groep van experts die de exitstrategie bepalen) is de situatie veilig genoeg om deze stap te zetten. 
 

Wat betekent dat, “maximale richtlijnen”? 

Het spreekt voor zich dat scholen enkel kunnen uitbreiden indien ze dat op een voldoende veilige wijze kunnen doen! Het is een kader dat jullie zelf concreet kunnen invullen, verder bouwend op al het werk dat al gebeurd is de afgelopen dagen en weken. De regie blijft in jullie handen. 
Laat de situatie in jouw school het toe om meer leerlingen te ontvangen op school dan weet je hiermee welke regels je moet naleven. 
Laat de situatie op basis van de risicoanalyse of de organisatie het niet toe om maximaal uit te breiden, dan kan het ook beperkter.   
 

Onze risicoanalyse is grondig gebeurd. Moet dat nu op de schop? 

Neen, de analyse blijft een situatieschets van de toestand in jullie school en werd zorgvuldig opgebouwd. Jullie hebben daaraan het concrete plan en de organisatie gehecht volgens de veiligheidsregels. Nieuwe geëvolueerde inzichten van de virologen laten toe dat de veiligheidsregels minder strak worden. Dat maakt het ook mogelijk om het plan aan te passen als het voldoende veilig kan. 
 

Moeten we strikt vanaf 2 juni in de nieuwe regeling starten? 

Neen, net zoals de vorige keer laat de datum ‘vanaf 2 juni’ de ruimte om het stap voor stap te doen. Als een verruiming op basis van de risicoanalyse en de organisatie pas later haalbaar is, kan dit ook.  
 

Moeten we nog wijzigingen verwachten? 

Neen, deze tweede fase geldt als definitief en onveranderlijk tot het einde van het schooljaar. Alleen een opflakkering van de epidemie kan nog invloed hebben. 
 

Alle kleuters terug op school? 

Kleuters moeten geen veilige afstand onder elkaar respecteren, niet in de klas en ook niet buiten. Dit laat toe om de kleuterklassen als “bubbel” te ontvangen op school. De klassen moeten dus niet gesplitst worden. 
Laat jullie risicoanalyse toe dat de hygiënemaatregelen bij de kleuters kunnen toegepast worden?  
Dan kunnen voor hen de lessen terug starten. Lukt dat niet in je school dan starten de kleuters niet meteen allemaal alle dagen maar misschien wel deels. De wijzigingen gaan ook in vanaf 2 juni. Dat laat elke school toe om te kijken wanneer het voor hen haalbaar is. 
 

Hoe zit het dan met de opvang van kleuters? 

Door het opnieuw volledig openen van het kleuteronderwijs vervalt de dagopvang voor de kleuters. Kleuteronderwijzers zetten zich terug volledig in voor het lesgeven. Ook het aanloopleren voor deze groep hoeft niet meer. 
 

En in de lagere school? 

Daar blijft voor de activiteiten binnen de veilige afstand wel gelden. De groepen kunnen groter, tot 20 leerlingen als er voldoende ruimte is in de lokalen. Uiteraard is dit theorie: 20 leerlingen plus leerkracht hebben samen 88 m² nodig. Is die ruimte er niet dan werk je verder met kleinere groepen en zullen die minder vaak op school les hebben. Jullie kunnen de regels voor het 6e, 1e en 2e leerjaar aanpassen om meer groepen op school les te laten volgen. 4 volle dagen les is het absolute maximum. Kan het niet veilig of heb je niet voldoende personeel en lokalen dan zal het minder zijn. 
 

Moet er nog aanloopleren zijn in de lagere school? 

Ook voor de lagere school geldt dat voor leerlingen die terug les op school krijgen, het aanloopleren zoals we het nu kennen vervalt.  
 

Wat met de opvang? 

Door het opstarten van het kleuteronderwijs vermindert vooral de opvang voor de kleuters. Als meer leerlingen les krijgen in de lagere school zal ook voor hen de nood aan dagopvang verminderen. We blijven rekenen op de lokale besturen om de opvang te organiseren. Zij ontvangen hiervoor een vergoeding.  
 

Personalization