Alle kinderen terug naar school?

©Shutterstock

In onze stoutste dromen willen we met ons allen terug naar een normaal schoolleven. Alle schoolteams verlangen ernaar hun leerlingen terug les te geven. Het moet wel veilig en doenbaar zijn. Morgen overleggen we met alle onderwijspartners, de minister en de virologen over wat veilig en doenbaar is. De voorwaarden moeten duidelijk zijn. Op basis daarvan kunnen schoolteams als professionals de uiteindelijke regie in hun school in handen nemen. Er moet meer ruimte zijn voor autonomie.

Beslissingen tot einde schooljaar

Schoolteams willen weten waar ze de volgende weken naartoe kunnen werken. Dit is de grootste verzuchting. Er is de voorbije weken ontzettend hard en zorgvuldig gewerkt om het bijna onmogelijke mogelijk te maken! Daarom willen we duidelijke afspraken die tot het eind van het schooljaar gelden zodat de organisatie in de scholen niet telkens opnieuw herbekeken moet worden. Als het veilig is, dan willen we natuurlijk een zo normaal mogelijk werken van de scholen opstarten. Als er beperkingen gelden, dan moeten die duidelijk zijn en blijven voor de rest van het schooljaar. 

Veilig en doenbaar

Elke school weet dankzij het opstellen van een risicoanalyse wat er op dit moment mogelijk is. Elke school kent ook zijn beperkingen op het vlak van medewerkers, oppervlakte, inrichting, gebouwen, hygiëne, poetspersoneel. Die kan je niet onder de mat vegen. De risicoanalyse in de praktijk vertalen was een huzarenstuk. Met de huidige opdrachten lesgeven, aanloopleren en opvang is iedereen meer dan maximaal ingezet. Leerkrachten hebben ook limieten. En we merken dat die stilaan bereikt zijn. Het hooi en de vork, weet je wel. Ook dat is een realiteit.

Meer autonomie

Het COV wil morgen (vrijdag) in overleg met de virologen, de minister en in samenspraak met alle sociale partners een haalbaar en veilig kader vastleggen voor de rest van het schooljaar. Maar op de werkvloer zijn het de schoolteams die als professionals de autonomie moeten krijgen om te beslissen over de uiteindelijke organisatie in hun school. Zij kunnen best zelf keuzes maken in het organiseren van de leerlingengroepen. Zij kunnen best inschatten wat elke leerling nodig heeft om dit schooljaar op een kwaliteitsvolle manier af te sluiten. Als alle leerlingengroepen op een veilige en doenbare wijze naar school zouden kunnen, is er geen aanloopleren meer nodig.

Opvang

De kerntaak van een school is les geven, ook in coronatijden. De stijgende cijfers voor de opvang tonen aan dat er de volgende weken ook een bijkomende inspanning nodig zal zijn om aan alle kinderen die het nodig hebben opvang te bieden. Meer ouders gaan immers terug aan het werk. Scholen zitten nu aan de grenzen van hun mogelijkheden. Wij kijken dan ook naar de maatschappij in zijn geheel en naar de lokale overheden in het bijzonder, om de gezinnen te ondersteunen en deze opvangtaak van de scholen over te nemen. Willen we meer leerlingen lesgeven op school dan moet ook de opvangtaak voor onderwijs verder afgebouwd worden.

Wat nu telt

We hebben een groot vertrouwen in de professionaliteit van onze basisscholen en in de cruciale waarde van sterk sociaal overleg. Als de voorwaarden duidelijk en realistisch zijn, zal elk schoolteam snel een goed plan op tafel kunnen leggen om zoveel mogelijk leerlingen terug van het klasleven te laten proeven. Aanlooplessen en opvang zullen dan herbekeken moeten worden. Wat nu telt is duidelijkheid in de richtlijnen en een perspectief voor scholen, personeel, ouders en leerlingen tot aan de zomervakantie. Met dat doel voor ogen zal het COV vrijdag in overleg gaan met de minister en de sociale partners.

Personalization