David tegen Goliath

Beangstigende tijden, daar leven we vandaag in. Ook bij jou is de ongerustheid groot. Dat lezen we in de vele berichten en vragen die we krijgen. Terecht. Want scholen zijn vaak broeihaarden van bacteriën en virussen. Kleine kinderen kan je niet op afstand houden. Veiligheid blijft jullie grootste zorg terwijl jullie die maatschappelijke rol opnemen. 
 
David tegen Goliath. Daar lijkt het wat op. Kleine mensen die het onderste uit de kan halen om het grote virus te lijf te gaan. Met alle mogelijke middelen en zonder echte zekerheid over de juiste antwoorden. Quarantaine maatregelen, quasi-lockdown, contactverbod, veelvuldig handen wassen, desinfecteren, noem maar op.
 

In het spanningsveld
 
Samen met de mensen in de medische sector, de zorg, de voedingssector, de post, de veiligheidssector, … nemen jullie een belangrijke maatschappelijke rol op: de opvang van talloze kinderen. Jonge kinderen, vaak met ouders in die cruciale sectoren, die via hun thuissituatie een grote kans hebben om met corona in aanraking te komen. Kinderen, vooral kleuters en kinderen in het buitengewoon onderwijs, die vragen om veel fysiek contact en dat contact ook onbewust opzoeken. Niet evident en dat roept gemengde reacties op. Jullie staan in het spanningsveld tussen maatschappelijke verantwoordelijkheid en veiligheid.
 
Veiligheid 
 
Ondertussen zijn de maatregelen vanuit de veiligheidscommissie verscherpt. Virologen en andere wetenschappers werden op onze vraag bij het gesprek betrokken. Het gaat ons om jouw veiligheid. Toch blijft het moeilijk om te weten wat het juiste is.
We blijven nadrukkelijk vragen aan zoveel mogelijk ouders om thuis de opvang van hun kroost te regelen. Het is ook belangrijk dat leraren die tot een risicogroep behoren of die samenleven met iemand – kind, partner, ouder – die toe een risicogroep behoort, niet moeten aarzelen om thuis te blijven. We legden ook de minister het vuur aan de schenen om niet alleen te spreken over jullie creativiteit en engagement, maar ook over jullie veiligheid. Via verdergaand sociaal overleg en samen met virologen en wetenschappers maakten we concretere afspraken die telkens ook zo snel mogelijk worden gedeeld. 
 
Waardering
 
Vandaag wordt meer dan ooit opnieuw bewezen hoe cruciaal jullie job is. Zelfs na het opschorten van lessen, wordt er naar jullie expertise gekeken en nemen jullie een uiterst belangrijke maatschappelijke rol op. Straks is deze coronacrisis voorbij. Met de hele samenleving zullen we samen moeten nadenken over het oplossen van de zware gevolgen. Ook de aanslepende problemen in onderwijs zoals werkdruk, planlast en omkadering van het basisonderwijs zullen dan opnieuw voorwerp van onderhandeling uitmaken. Een voortvarende aanpak is dan op zijn plaats.  Meer dan ooit is ondertussen gebleken hoe ontzettend belangrijk de maatschappelijke rol van het onderwijspersoneel wel is.

Marianne Coopman
 

Personalization