Ouders mee in de klas

Ouders in de klas. Het lijkt de nieuwe oplossing voor het lerarentekort nu er geen bevoegde vervangers meer gevonden worden. Het staat in schril contrast met de roep om meer excellentie in het onderwijs. Want de kwaliteit zal niet stijgen met meer onbevoegd personeel. Elke leerling heeft recht op een gekwalificeerde leraar en dat moeten we blijven garanderen.

Het lerarentekort laat zich jaar na jaar harder voelen. Nu het griepseizoen nadert zal dat tekort alleen maar pijnlijker worden en zullen scholen naar creatieve oplossingen zoeken. In Nederland zijn er al scholen die een dag per week de deuren sluiten. Is dat ook de toekomst in Vlaanderen? Marianne Coopman: “Als grootste vakbond in het basisonderwijs pleiten we al enkele legislaturen lang voor een goed en aantrekkelijk loopbaanpact in het onderwijs. Het lerarentekort kan niet van de ene op de andere dag opgelost worden. Het is op lange termijn denken maar NU starten. Minister Weyts kondigt in de krant een batterij aan maatregelen aan. Dan verwachten wij eerstdaags een uitnodiging voor overleg.”  

Personalization