Samen sterk

Te hoge werkdruk, te veel burn-outs, hoge ziektecijfers, een gevaarlijk lerarentekort, veel planlast en een dalende kwaliteit … Over het onderwijs, jouw job dus, verschijnt de laatste tijd zelden goed nieuws. En zelfs al weet je dat je als leraar het verschil kan maken, dan nog slaat de moedeloosheid al wel eens toe. Het is wat we zien gebeuren in veel scholen. Het is wat jullie ons vaak op ontmoetingen vertellen. “Het water staat ons aan de lippen”. 

Mensen in nood kiezen voor overlevingsmechanismes en zo horen we meer en meer dat contacten tussen de personeelsleden verkillen. “Druk, druk, druk” is een veel gebruikte uitdrukking. Je krijgt je eigen werk nauwelijks gedaan, dus waarom zou je je nog bezig houden met een collega die het niet meer ziet zitten? Je wil vooral je eigen taken goed afronden. En dat willen je collega’s ook. Als leraar vermijd je gesprekken met de directeur, uit angst nog meer werk toegeschoven te krijgen. Als directeur zijn je wensen groter dan je mogelijkheden en kijk je misschien op tegen de vergaderingen met het schoolbestuur dat hoge verwachtingen koestert en een krachtdadig beleid wil maar je niet steunt? En zo blijft iedereen op zijn eilandje zitten.

Als we met zijn allen uit die impasse willen geraken, zullen we moeten samenwerken en verbindingen zoeken. Los van de verantwoordelijkheid die de overheid draagt, is het ook aan ons allemaal om de neuzen in dezelfde richting te zetten, samen keuzes te maken, en dus prioriteiten te stellen als echte professionals. Ieder met zijn verantwoordelijkheid. Meer dan 1400 vakbondsafgevaardigden van het COV staan de volgende vier jaar ten dienste van hun collega’s. Hun belangrijkste taak? 
Een drijvende kracht zijn in het maken van keuzes samen met de collega’s, de directeur en het schoolbestuur. We steunen en helpen hen daarbij via onze vormingen, infoavonden, nieuwsbrieven en de inzet van onze inspraakbegeleiders. 

Een goed schoolbestuur waakt over een veilige schoolcontext. Als goede huisvaders en -moeders moeten zij zorgen dat de school als organisatie en op vlak van infrastructuur een geoliede machine is. Daarover zullen wij als COV in gesprek blijven gaan met de koepels en het GO!. Directeurs moeten de keuze kunnen maken om samen met het team en alle talenten en tekorten die er zijn, een evenwichtige onderwijslijn uit te zetten. Wat is de kerndoelstelling van onze school? Waar willen en kunnen we op inzetten? Wat kunnen we nu, in tijden van schaarste en hoge verwachtingen, niet aan? Directeurs zijn de poortwachters en zij mogen die rol opnemen! Niet alles is nodig of noodzakelijk. In het lokaal overleg kunnen samen met de vakbondsafgevaardigde(n) doelgerichte keuzes gemaakt worden.

Het belang van een warm en verbindend schoolklimaat kan niet overschat worden. In tijden van hoge werkdruk en gespannen verwachtingen is het een slecht idee om mekaar de rug toe te keren. Een hecht team maakt betere keuzes omdat ze gedragen worden door alle schouders. Het zorgt voor een wij-gevoel, stevige grond onder de voeten. Samen sterk.

Marianne Coopman

Personalization