Nu is het moment!


Dat er op de eerste schooldag nog geen nieuwe minister van Onderwijs is, doet niets af aan het enthousiasme van onderwijspersoneel voor onze leerlingen. We willen wel snel een degelijk regeerakkoord. Een regeerakkoord met perspectief. Alvast drie belangrijke speerpunten: zorg voor (genoeg) leraren, zorg voor kwaliteit, en zorg voor de versterking van het basisonderwijs.

Zorg voor (genoeg) leraren

Wie zorgt voor leraren, zorgt ook voor (genoeg) leraren. Het is nodig. De aanslepende openstaande vacatures werken demotiverend en verhogen de druk. Toch willen we geen instroom van niet- opgeleide collega’s. Toegeven op kennis, didactische inzichten en pedagogische vaardigheden, is knagen aan de kwaliteit van ons onderwijs en brengt de toekomst van onze beroepsgroep in gevaar.
Zorg voor leraren is zorgen voor degelijke werk- en arbeidsvoorwaarden zodat de uitstroom uit het beroep gestopt wordt. De planlast moet drastisch omlaag. Directeurs moeten versterkt worden. Werkzekerheid, aantrekkelijke startopdrachten en goede aanvangsondersteuning houden jonge starters in het beroep. Het lerarenplatform, een idee van het COV, was alvast een goed begin. Combinaties van leren en werken kunnen het beroep ook opnieuw aantrekkelijk maken voor leraren die uitgestroomd zijn. Zekerheid over de loopbaan, de werkvoorwaarden en de toekomst van het beroep, zijn cruciaal om de job aantrekkelijk te houden voor alle leraren. Het COV verwerpt elke maatregel die hieraan raakt.

Zorg voor kwaliteit

Het klopt, er zijn onderwijsdoelen die we te weinig realiseren. Ook weten we dat de achtergrondkenmerken van leerlingen daarbij een rol spelen. En dat willen we niet. Een school moet goed zijn voor elke leerling. Maar zoals koorts niet verdwijnt als je meer thermometers gebruikt, zal de kwaliteit niet verbeteren met meer toetsen. Ook een wonderpil bestaat niet. Kwaliteit is een complex gegeven. 
Daarom vinden we controle op de output via centrale toetsen een verkeerde keuze. Het zijn eenzijdige, grootschalige en dure metingen waarop onze scholen en lerarenteams afgerekend worden. Die middelen kunnen we beter gebruiken.
Kwaliteit garanderen kan alleen door collega’s die goed opgeleid zijn en geïnformeerd beslissingen kunnen nemen. Het COV blijft kiezen voor een brede kwaliteitsopvolging door de inspectie. We moeten hoge eisen stellen over het leren, maar tegelijkertijd keuzes maken over wat van ons verwacht wordt. Het onderwijs kan niet alles oplossen.

Zorg voor de versterking van het basisonderwijs

We willen de scholen organiseren die onze kinderen nodig hebben. Vroegschoolse investeringen renderen in gelijkere kansen in het leven en op de arbeidsmarkt. De omkadering en de financiering in het basisonderwijs moeten daarom beter aansluiten bij de diverse uitdagingen van vandaag en morgen. Het COV blijft strijden voor de strategische en financiële versterking van het basisonderwijs zoals we die samen met alle sociaal partners hebben uitgewerkt. 

Nu is het moment!

De minister heeft ons nodig. Niet alleen voor kwesties die raken aan de arbeidsvoorwaarden. Ook voor andere dossiers waarin wij een schat aan expertise hebben. Want werkcondities zijn leercondities en leercondities zijn werkcondities. Onderwijsvakbonden zijn ideaal geplaatst om mee te timmeren aan een voldragen visie op onderwijs en om ze te helpen realiseren. 
Elke leraar wil dat leerlingen gedreven door kennis en kunde zich ontwikkelen tot sterke persoonlijkheden. Dat is wat ons drijft! Dus willen we er kunnen staan in een fantastisch team, in een werkzame omgeving, mét een directeur die tijd heeft om ons te versterken, in een school die goed georganiseerd is, mét degelijk pedagogisch materiaal, mét een schoolbestuur dat ons steunt, mét ouders die ons vertrouwen en een omgeving die met respect spreekt over ons werk. Het regeerakkoord over onderwijs moet die ambitie mogelijk maken.

Marianne Coopman
Algemeen secretaris

(Hoofdartikel uit Basis-7)

Personalization