Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Geen tijd meer te verliezen

Het debat over een duurzaam loopbaanpact voor het onderwijspersoneel staat met de publicatie van het rapport van de Commissie van Wijzen opnieuw op de agenda. Een goede zaak. Want jullie snakken naar verandering en naar een optimistisch toekomstperspectief, dat bleek uit de consultatieronde die we naar aanleiding van het rapport hielden. Het is nu cruciaal voor de rust in het basisonderwijs om te starten met de bouw van een robuust kader voor een hedendaags en toekomstbestendig personeelsbeleid.

Laat het duidelijk zijn: voor jullie, en dus voor het COV blijft het rapport van de Commissie van Wijzen ‘een’ rapport van ‘een’ commissie. In zijn huidige vorm is het geen duurzaam antwoord op de problemen waarmee jullie zitten. Wil een loopbaanpact kans op slagen hebben, dan zal de starttekst evenwichtiger moeten uitgewerkt worden. We lezen in het rapport vooral meer regels en plichten voor de leraar. Voor de schoolbesturen vraagt de commissie meer vrijheid en verantwoordelijkheid, zonder garanties op degelijke kwaliteitscontrole.

Jullie gaven de onderhandelaars van het COV de opdracht om constructief het debat aan te gaan met als leidraad de acht basisstellingen die we verder in Basis-3 publiceren. Dus steken wij de hand uit. We willen onderhandelen over akkoorden die respect uitstralen voor jullie, de mensen die elke dag het beste van zichzelf geven. We willen een loopbaanplan waarin het evenwicht in de maatregelen en toegewezen verantwoordelijkheden juist zit, waarin voorstellen staan die een verbetering inhouden voor alle betrokkenen en voor de kwaliteit van het onderwijs. De reële impact op het werk van de onderwijspersoneelsleden moet duidelijk en transparant zijn. De conclusies moeten realiseerbaar zijn dankzij een helder en robuust regelgevend kader en voldoende investeringen.

We blijven geloven in een overeenkomst tussen de sociale partners als de overheid hiervoor de juiste context schept. Dat wil zeggen als er echt de wil is om in alle luwte een sociaal debat te voeren in functie van een loopbaanpact. We willen dan ook geen regeerakkoord met gedetailleerde, dichtgetimmerde afspraken die meer getuigen van een moeizame regeringsonderhandeling dan van de wil om echt aan de toekomst van ons onderwijs te werken.

Degelijk sociaal overleg moet bij het uitwerken van een loopbaanpact de norm zijn en de nodige ruimte krijgen. In alle onderhandelingen en gesprekken zullen jullie belangen en rechten onze leidraad zijn. Altijd. Als aan de bovenstaande voorwaarden niet kan voldaan worden, zullen acties onvermijdelijk volgen. Het basisonderwijs zit in een overlevingsmodus versterkt door het lerarentekort. Er is al genoeg tijd verloren gegaan.

Marianne Coopman (zwartopwit in Basis-3)
Je centrale op sociale netwerken