Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Afbraak pensioenrechten moet stoppen

Zonder overleg besliste de federale regering tijdens de zomervakantie om de perequatie van de ambtenarenpensioenen verder uit te hollen. Opnieuw moeten ambtenaren en onderwijzend personeel inleveren. Daar hebben wij onze buik van vol.

Door de perequatie volgen de ambtenarenpensioenen en dus ook de onderwijspensioenen om de twee jaar de evolutie van de actieve lonen en blijven ze welvaartsvast. Het systeem ontstond als compensatie voor het loonverschil tussen ambtenaren en werknemers in de privésector. Het hogere pensioenbedrag kan beschouwd worden als een uitgesteld loon. Dat mechanisme wordt nu afgezwakt. Zonder enig overleg. Alsof jullie mening niet belangrijk is. Alsof het niet meer dan normaal is dat alleen op jullie pensioenen bespaard wordt.

Sinds de regeringen Di Rupo en Michel moeten jullie al drie jaar langer werken. De referentieperiode voor het berekenen van het pensioenbedrag is verschoven van de laatste vijf jaar van jouw loopbaan naar de laatste tien jaar, zodat in de meeste gevallen ook het pensioenbedrag verminderde. De pensioenbonus werd afgeschaft en de diplomabonificatie werd afgebouwd voor het recht op en betalend gemaakt voor de berekening van het pensioen. Langer werken dus voor een lager pensioen en zonder verbetering van jouw kwaliteit van werken. Nochtans beloofde de regering dat die twee hand in hand zouden gaan.

De federale ministers willen ook morrelen aan de tantièmes voor de leerondersteuner, het systeem waardoor je in het onderwijs een volwaardig pensioen krijgt na een loopbaan van pakweg 42 jaar. Ondersteuners die niet onmiddellijk de overstap maken naar de leersteuncentra en personeelsleden die voor het eerst als ondersteuner zullen werken, zullen voor hetzelfde pensioen langer moeten werken. Het is een overgangsregeling op glad ijs. Ook hier besliste de regering in het midden van de zomervakantie in alle luwte en dat zonder duidelijkheid over de concrete impact en werkwijze. We laten dit als COV niet zomaar gebeuren! Toekomstgericht plannen doe je niet stiekem maar samen.

Het is gemakkelijker om de afbraak van pensioenrechten te starten bij de beroepsgroep met de meest rechtvaardige pensioenregeling dan na te denken over een haalbare loopbaan en een goed pensioen voor alle burgers. Het is ook gemakkelijk om snel, nog net voor of zelfs tijdens het zomerreces zo’n maatregelen te nemen. Het protest zal miniem zijn. Iedereen is al in vakantiestemming, de kantoren en de scholen zijn gesloten. 

Goed politiek beleid voeren op basis van een echte langetermijnvisie en rechtvaardig sociaal overleg is moeilijker. Maar het is wel die opdracht die we elke legislatuur aan onze verkozenen meegeven.

Marianne Coopman (Zwartopwit in Basis-6)
Je centrale op sociale netwerken