Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Zet duurzaam in op basisonderwijs, versterk het werk van leraren!

Het COV maakt zich ernstige zorgen over de resultaten begrijpend lezen in het vierde leerjaar en over de impact ervan op onze leraren.

De PIRLS-onderzoekers wijzen in hun conclusies naar het lerarentekort, het dalend zelfvertrouwen in de teams en sturen aan op een gedragen en duurzaam beleid voor de hele basisschool. Het COV wil deze zorg versterken.

Dag in dag uit staan schoolteams voor alle kinderen klaar. Onze samenleving vindt het normaal dat elk kind zijn plek krijgt in een school, ook al worden door het lerarentekort leerlingen als sardines bij elkaar gezet en valt de ondersteuning voor leraren weg omdat de zorgleraar en vaak zelfs de directeur ook voor de klas staan. Dankzij de inventiviteit en het engagement van schoolteams zijn de gevolgen van het lerarentekort in onze basisscholen minder zichtbaar dan in kinderopvang of secundair onderwijs, maar tegelijkertijd worden de zorgen alsmaar groter. Ook kansarmoede en andere maatschappelijke zorgen wegen op de lespraktijk. Scholen dreigen meer opvangplaatsen te worden waarin leren op de tweede plaats komt. 

Marianne Coopman: “Onze leerkrachten hebben nood aan perspectief, ze werken hard. Elk persbericht over dalende leerprestaties komt dus hard aan. Wij zien daarom bij veel collega’s de moedeloosheid toenemen. We moeten stoppen om leraren telkens opnieuw te confronteren met slechte resultaten zonder hen perspectief op beterschap te bieden. 

Leraar zijn is een complex beroep met verstrekkende gevolgen. Zet daar op in! Zorg ervoor dat mensen weer fier kunnen zijn op hun prachtig beroep. Zorg voor een doordacht en sober curriculum. Zorg ervoor dat leraren niet langer moeten lesgeven in ‘sardineklassen’. Zorg ervoor dat netwerken rond de scholen de zorgen over kansarmoede helpen opvangen. Zorg ervoor dat structurele investeringen in basisonderwijs gebeuren binnen een breed en doordacht plan van aanpak, over de beleidsdomeinen heen. Leg een duurzaam plan basisonderwijs op tafel!”

Het COV wil geen kleine bijkomende maatregelen meer die door hun gebrek aan omvang en duurzame inbedding te weinig impact hebben om de echte situatie in en rond de scholen fundamenteel aan te pakken. Onze kinderen en leraren verdienen beter.

Marianne Coopman
Algemeen secretaris COV
Je centrale op sociale netwerken