Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Onbegrip over reeks maatregelen tegen het lerarentekort

Vanochtend kondigde de minister een reeks maatregelen aan in het kader van het lerarentekort. Het zijn maatregelen waarover nog geen onderhandelingen werden gevoerd en die nu zonder waarschuwing in de pers worden gelanceerd. Ook de onderwijsvakbonden willen oplossingen voor het lerarentekort. Maar maatregelen lanceren zonder ze te checken op haalbaarheid en draagvlak, kan voor ons niet. Daarom stuurden we met de vier onderwijsvakbonden onderstaande persmededeling uit.

De onderwijsvakbonden vinden het onbegrijpelijk dat vlak vóór het startschot van de onderhandelingen over het lerarendecreet dat specifiek gaat over maatregelen om het lerarentekort op te lossen, de minister van onderwijs, Ben Weyts, uitgebreid en inhoudelijk al maatregelen in het onderwijsveld communiceert. Voor het onderwijsveld lijken dit voldongen maatregelen. Dit leidt tot onrust in het werkveld. 

Bij de start van het informeel overleg over het lerarendecreet was er consensus bij de vakbonden en de onderwijsverstrekkers dat het lerarendecreet onderwerp moest zijn van doorgedreven onderhandelingen met alle sociale partners vooraleer er zou gecommuniceerd worden.  

Het lerarentekort is een feit en de onderwijsvakbonden vinden bijkomende maatregelen nodig. Het is aan de minister om de juiste ruimte, respect en rust te creëren voor die onderhandelingen. Met het lanceren van nieuwe maatregelen zonder onderhandelingen, creëert de minister een vertrouwenscrisis. De onderwijsvakbonden vinden het nodig dat de vertrouwenscrisis eerst opgelost wordt voor de onderhandelingen.

De onderwijsvakbonden willen vermijden dat het resultaat van de onderhandelingen maatregelen zijn die slechts een zijdelings effect hebben, de werkomstandigheden van de in dienst zijnde leraren systematisch zwaarder belasten of de duurzaamheid van de werkomstandigheden of het statuut uithollen. Bovendien moeten de onderhandelde maatregelen evenwichtig toepasbaar zijn in alle niveaus waar het lerarentekort zich manifesteert, in het secundair onderwijs, het basisonderwijs, …. Daarom eisen de onderwijsvakbonden dat de minister eerst onderhandelingen voert voor verder maatregelen op het onderwijsveld af te vuren.

Marianne Coopman, Algemeen secretaris COV 

Nancy Libert, Algemeen secretaris  ACOD Onderwijs

Koen Van Kerkhoven, Secretaris-generaal COC 

Marnix Heyndrickx, Voorzitter VSOA Onderwijs 


Je centrale op sociale netwerken