Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Fijne wereldlerarendag!

5 oktober is Wereldlerarendag! Een dag om al het onderwijspersoneel te vieren. Het doet deugd om op die dag een bedankje, attentie, compliment, kaartje … te krijgen voor je inzet en je professionele engagement. Maar Wereldlerarendag gaat over veel meer! 

Wist je dat de 'Recommendation concerning the Status of Teachers' van Unesco (5 oktober 1966) dé aanleiding is tot Wereldlerarendag? Die aanbeveling stelt dat de “vooruitgang in onderwijs in hoge mate afhangt van de kwalificaties en talenten van de leraren in het algemeen en van de menselijke, pedagogische en technische kwaliteiten van de individuele leraren”. De slogan van Wereldlerarendag 2022 is: "De transformatie van het onderwijs begint bij de leerkrachten". Via evenementen tijdens de driedaagse viering wil Unesco laten zien dat de garantie op fatsoenlijke werkomstandigheden voor leraren, toegang tot professionele ontwikkeling en een erkende beroepsstatus grote stappen zijn naar een veerkrachtig onderwijs.  

Investeer in onderwijspersoneel, ondersteun leraren, geef hen vertrouwen, verdedig openbaar onderwijs, dat zijn daarom de vier grote thema’s van wereldlerarendag vandaag. En terecht! Ook jij maakt je al jaren ongerust over het gebrek aan investeringen. Je verdient alle vertrouwen, dat bewijzen onze prachtige verhalen in Basis telkens opnieuw. Maar zonder ondersteuning kom je er niet. Onderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van heel de samenleving. België heeft er terecht voor gekozen om onderwijs kosteloos in te richten voor al wie leerplichtig is. Het is de beste investering die een staat kan doen. Het is ook een engagement. Het is de plicht van de federale overheid, de Vlaamse regering en de minister van onderwijs om er niet alleen voor te zorgen dat kinderen naar school gaan, maar ook dat ze voortdurend en in alle omstandigheden goed onderwijs krijgen. En dat doe je het best door te investeren in leraren, hen te vertrouwen en hen te ondersteunen. 

Wees trots op jezelf en je collega's, elke dag opnieuw! 
 
Fijne Wereldlerarendag! 

 
Doe mee 
PS: Vertrouwen, investeren, ondersteunen, maar ook impact en kwaliteit, het zijn woorden die je onmiddellijk met de leraar kan associëren. Welk woord leg jij bij op ons scrabblebord?
 
Je centrale op sociale netwerken

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.