Een week vroeger kerstvakantie. Wat met de opvang?

De kerstvakantie - voor leerlingen én onderwijspersoneel - start officieel op 20 december 2021. Een week vroeger dan gepland. Een goede beslissing? Voor de ene school komt deze week te laat - zij hebben er al een week quarantaine opzitten - voor de andere school is het een verademing voor de kinderen en de personeelsleden. Maar wat zijn de gevolgen voor jou als personeelslid?

  

Opvang voorzien of niet?

Nee, de school moet niet zelf voor opvang zorgen. Maar …

Er zal altijd een groep ouders zijn die hun kinderen niet zelf kunnen opvangen omdat zij bijvoorbeeld in een cruciale niet-telewerkbare sector werken (denk maar aan de zorgsector) of omwille van een kwetsbare thuissituatie.

Daarom zijn er deze stappen :

  • De school geeft vragen van ouders voor opvang door aan het lokale bestuur. Het is belangrijk te benadrukken dat het gaat over noodopvang. Gezien de hoge circulatie van het virus binnen de groep kinderen van deze leeftijdscategorie en de hoge uitval wegens ziekte of quarantaine bij leraren en kinderbegeleiders, blijven we er op rekenen dat de ouders zoveel als mogelijk zelf oplossingen zoeken.
  • De lokale besturen, het lokaal onderwijsveld en de buitenschoolse kinderopvang zitten samen om de noodopvang te organiseren. Mogelijk wordt ook de brede welzijns- en vrijetijdssector en het vrijwilligerswerk betrokken.
  • Als de opvangnood te groot is voor de lokale overheid, kan hulp gevraagd worden. Wil je mee instaan voor de opvang in zo’n buitenschools initiatief dan doe je dat uit vrije wil, het kan zeker niet verplicht worden. De regels voor vrijwilligers zijn van toepassing! Als vrijwilliger mag je bij dezelfde werkgever nooit dezelfde activiteiten uitoefenen én als personeelslid én als vrijwilliger. Je kan dus als personeelslid niet als vrijwilliger de opvang georganiseerd door je eigen schoolbestuur verzorgen. Bij een ander schoolbestuur kan je wel als vrijwilliger werken.
 

De week van 20 december: de regels van een vakantie gelden

  • Het is vakantie voor alle onderwijspersoneelsleden.
  • Je bent met vakantie, je school moet geen afwezigheid of dienstonderbreking doorgeven aan AgODi. Tenzij je natuurlijk vanaf 20 december een specifiek verlofstelsel of dienstonderbreking aanvroeg zoals bijvoorbeeld een vorm van loopbaanonderbreking of bevallingsverlof.
  • Valt deze verlengde vakantieperiode binnen je aanstelling als tijdelijk personeelslid? Dan geldt de periode van 20 tot 25 december als effectief gepresteerde dagen om je TADD-recht te berekenen.
  • Je hebt als tijdelijk personeelslid een aanstelling tot aan de start van de kerstvakantie (17 december) en je kan opnieuw starten in een andere aanstelling op 10 januari? Voor de vakantiedagen tussen deze twee aanstellingen heb je recht op salaris volgens je aanstelling voor de vakantie.
  • Het schoolbestuur bood je een aanstelling aan vanaf 20 december ter vervanging van een personeelslid met verlof of dienstonderbreking. Enkel als dat verlof of die dienstonderbreking van de titularis effectief ingaat op 20 december, zal jouw contract of aanstelling kunnen starten. Informeer je hierover bij de directeur van de school.
  • Ook voor contractueel aangestelde arbeiders of bedienden in de school geldt de gewone vakantieregeling. Zij kunnen in geen geval verplicht worden om gewettigd afwezig te zijn zonder loon. 
Het COV staat voor je klaar!

Zie je door het bos de bomen niet meer? Twijfel je nog over de situatie in jouw school? Contacteer onze dienstverlening of jouw inspraakbegeleider.

Personalization