Versnelde derde prik voor personeel basisonderwijs is een must

De coronacijfers blijven dramatisch stijgen. Strengere maatregelen voor de basisscholen zijn broodnodig. Het aantal positieve gevallen bij personeelsleden is zeer hoog, niet veel lager dan in de zorgsector. Er zijn zeer veel mensen die uitvallen, klassen en zelfs scholen die moeten sluiten. De contacttracing kan niet meer volgen. Het basisonderwijs is vandaag een van de enige sectoren waarin volwassenen dagelijks moeten werken met niet-gevaccineerden die het virus duidelijk aan het verspreiden zijn en die moeilijk afstand kunnen houden. Onderwijspersoneel moet beter beschermd worden!

Daarom hebben we op het recente corona-overleg duidelijk doortastende maatregelen gevraagd die voldoende lang worden aangehouden. We werden daar ook in gevolgd. Het is noodzakelijk om sterk in te zetten op ventilatie, om digitaal te vergaderen, om schoolfeesten uit te stellen, om meer preventief te testen enzovoort.

Maar als het werkelijk het doel is om scholen zo lang en zo veel mogelijk open te houden, dan is een versnelde derde boosterprik cruciaal voor het personeel van de basisscholen. Dat legden we al een aantal keren op de onderhandelingstafel en we zijn blij dat ook de drie onderwijsministers in ons land hier nu op insisteren. We weten dat er gedacht wordt aan het vaccineren van kinderen. We vermoeden ook dat die vaccinatiebereidheid niet zo groot zal zijn want kinderen ondervinden nauwelijks fysieke hinder van het virus. Daarom dringen we via een open brief aan de Hoge Gezondheidsraad heel sterk aan om een versnelde derde prik mogelijk te maken voor al het personeel in het basisonderwijs zodat zij op een beschermde en veilige manier hun werk kunnen doen. 

Personalization