Besparen in onderwijs is nooit een goed idee

Daarnet stelde minister Weyts de besparingen voor die hij in onderwijs wil doorvoeren. 

Besparen in onderwijs is nooit een goed idee. Positief is dat de afgesproken maatregelen, zoals de cao, niet worden teruggeschroefd. Kiezen om nog niet uitgegeven middelen te besparen doet minder pijn. Toch waren bepaalde budgetten bedoeld voor het verder versterken van het lerarenberoep.

Het basisonderwijs is ook nog altijd ondergefinancierd is. In het regeerakkoord werd daarom een groeipad van 100 miljoen aan investeringen beloofd. De laatste schijf van 23 miljoen wordt ‘on hold’ gezet. Het COV vraagt nadrukkelijk dat deze investeringen toch nog worden uitgevoerd. Ze blijven meer dan broodnodig met het oog op de kwaliteit van het basisonderwijs en de aantrekkelijkheid van het onderwijsberoep.

De minister wil ook langdurig zieken sneller weer integreren in de school. Het COV wijst erop dat een goed omkaderd en goed gefinancierd onderwijs ook zal leiden tot meer werkbaar werk en dus tot minder uitval. Marianne Coopman: “Het ziektebeleid mag geen heksenjacht worden. Wij kijken uit naar een degelijk en flexibel reïntegratiebeleid met respect voor de individuele noden van de langdurig zieke personeelsleden.”

Marianne Coopman: “Minister Weyts heeft geluisterd naar de reacties van de sociale partners en heeft gekozen voor ingrepen die niet raken aan de net afgesloten cao en aan de arbeidsvoorwaarden van het personeel. Wij blijven wel benadrukken dat het Vlaams onderwijs geen nood heeft aan besparingen maar integendeel snakt naar een echt investeringsplan op de lange termijn.” 

Personalization