COV roept iedereen op om verantwoordelijkheid te nemen

Voor het COV, de grootste vakbond voor het basisonderwijs, heeft de federale regering zijn verantwoordelijkheid niet genomen bij het opstellen van nieuwe coronamaatregelen voor het onderwijs. Economisch belang primeerde op de veiligheid van het personeel in kleuteronderwijs. Dit is onaanvaardbaar en zorgt voor een verdeeld onderwijsveld. Er komt terecht een storm van protest vanuit het kleuteronderwijs. Er is onvoldoende erkenning voor de hachelijke situatie waarin zij moeten werken. Het maakt ons dan ook behoorlijk boos.

Het COV vroeg daarom uitdrukkelijk om ook in het kleuteronderwijs de lessen te schorsen. Minister Weyts gaf aan de federale beslissing niet terug te kunnen schroeven. Het volledige onderwijsveld bevestigde wel de eis van COV om ouders op te roepen om kleuters zo veel mogelijk thuis op te vangen. We willen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.

Waar besmettingen zijn of tekort aan personeel en waar er geen veilig onderwijs kan gegarandeerd worden, moeten voor het COV schoolbesturen de verantwoordelijkheid nemen om de kleuterscholen onmiddellijk sluiten.

Personalization