Beslissing om kleuterscholen open te houden is onbegrijpelijk

De regering besliste zonet dat het personeel van de kleuterscholen in de vuurlinie moet blijven staan. De besmettingen zouden zich vooral voordoen in de leeftijdsgroep van 10 tot 19 jaar. Dat is logisch, want kleuters worden nauwelijks getest.

Voor het COV is het duidelijk: de beslissing om enkel de kleuterscholen fysiek open te houden, is onbegrijpelijk. Het COV krijgt van zijn leden het signaal dat er nu al veel besmettingen en afwezigheden zijn. De grens van wat mogelijk is, is ook daar al lang bereikt. Omdat kleuters zich veel moeilijker aan de coronamaatregelen kunnen houden, is de kleuterschool bij uitstek een kruispunt van menselijke contacten en dus van besmettingen. Het personeel is er onvoldoende beschermd, het sneltesten komt veel te traag op gang en ook op het vlak van vaccineren van het personeel worden te weinig inspanningen gedaan. Als het nodig is om in het lager onderwijs een afkoelingsweek in te voeren, dan ook in het kleuteronderwijs.

Wij roepen alle ouders op om hun kleuters zoveel mogelijk thuis te houden. Waar er een tekort is aan personeel of waar er besmettingen worden vast gesteld, moeten scholen sluiten. Het COV staat klaar om zijn personeel bij te staan. 

Personalization