COV blij met snellere vaste benoeming, maar investeringen blijven nodig

Een vaste benoeming na 1 jaar, meer rechtszekerheid en coaching voor startende personeelsleden en een nieuw evaluatie- en functioneringsbeleid op school, dat is het resultaat van grondige en constructieve onderhandelingen. Het COV, de grootste vakbond voor het basisonderwijs, beschouwt het geheel als een evenwichtig akkoord maar benadrukt dat het nog steeds wacht op structurele investeringen om het basisonderwijs te versterken. “Met dit akkoord hebben we nu een troef in handen om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken. Maar iedereen weet: je hebt meer dan één sterke kaart nodig om een spel te winnen. Zolang de basisschool niet goed omkaderd is, zal het beroep van leraar niet aantrekkelijker worden, heeft de directeur niet de ruimte om zijn schoolleiderschap op te nemen en zal de kwaliteit van het onderwijs er onder lijden“, zegt Marianne Coopman, algemeen secretaris.

De uitgangspositie voor de besprekingen waren niet optimaal: er werd een oplossing gezocht voor de aangekondigde besparingen in sommige sectoren, verschillende dossiers werden aan elkaar gekoppeld, er was grote tijdsdruk om tot een akkoord te komen. Er werd dan ook intensief onderhandeld. Het COV nam constructief deel aan de besprekingen. Stap voor stap werd gezocht naar gedragenheid voor de nieuwe maatregelen. Voor- en nadelen werden telkens nauwkeurig afgewogen. Cruciaal was steeds het garanderen van de rechtszekerheid van het personeel.

Het akkoord zorgt voor snellere werkzekerheid voor tijdelijke personeelsleden en er komt voor hen ook meer transparantie over het eigen presteren. Bovendien wordt sterk de nadruk gelegd op een constructief en coachend personeelsbeleid. Dat is positief. Maar het akkoord heeft maar kans op slagen als er tegelijkertijd ook geïnvesteerd wordt in het basisonderwijs. Marianne Coopman: “De slaagkansen van deze nieuwe regeling zullen in grote mate bepaald worden door de uitvoering van de beloftes over schoolleiderschap, aanvangsbegeleiding en beleidsondersteuning. Zonder bijkomende omkadering en ondersteuning van directeur en schoolteam, is het niet mogelijk om deze regelgeving op een goede manier toe te passen. Een bredere structurele en fundamentele investering in het basisonderwijs is noodzakelijk. Alleen met voldoende personeel, voldoende middelen en voldoende beleidsomkadering wordt een school een fantastische plaats om te leren én om te werken.”

Personalization