Virologen verzekeren dat afkoelingsperiode niet nuttig is in basisonderwijs

De Britse variant van het coronavirus wint aan kracht. Het onderwijspersoneel is bezorgd, en dat is terecht. Het COV heeft vandaag op het coronaoverleg met de onderwijspartners jullie bezorgdheden op tafel gelegd en de virologen zeer kritisch bevraagd. Hieronder lees je wat er beslist is. 

De enige maatregel die afgeklopt werd, is dat kinderen in de basisschool vaste plaatsen krijgen, zowel in de klas als in de refter. Er komt dus geen ‘afkoelingsperiode’ in het basisonderwijs. De virologen hebben ons bevestigd dat zo’n afkoelingsweek voor het basisonderwijs geen uitgesproken voordelen heeft. Ook niet op het vlak van veiligheid en gezondheid van het personeel. De experts zijn duidelijk: De scholen zijn gecontroleerde omgevingen waar kinderen en personeel veilig zijn, en dat dankzij jullie enorme inspanningen.  

Als de situatie verslechtert, zullen er wel strengere regels moeten komen. Belangrijk voor ons is dat die regels zullen gelden voor de hele samenleving en niet alleen voor de scholen. Onze algemeen secretaris Marianne Coopman bevestigt dat scholen geen eilanden zijn, maar altijd deel uitmaken van een bredere samenleving: “Als de samenleving ervoor kiest om het onderwijs zo veel mogelijk open te houden, dan moet er ook buiten de scholen een veilige omgeving gecreëerd worden. Het onderwijspersoneel staat elke dag in de vuurlinie. Het COV vraagt uitdrukkelijk respect voor ons onderwijspersoneel én voor de inspanningen ze dag in dag uit leveren. Dat respect kan iedereen het best tonen door zich ook zelf, individueel, in zijn gezin, in de bedrijven, in de vrije tijd, aan alle corona-maatregelen te houden.” 

Zijn er toch lokale besmettingen, dan moeten die onmiddellijk en doelgericht aangepakt worden. Daarvoor is er een nieuwe teststrategie ontwikkeld, die stelt dat kinderen in het onderwijs nu ook hoogrisicocontacten kunnen hebben. Die aangescherpte teststrategie betekent dat meer kinderen en leerkrachten in quarantaine zullen gezet worden. Daarom hebben personeelsleden vanaf 1 januari tot en met 2 april 2021 recht op bijkomend verlof wegens overmacht. Neem voor meer info hierover contact op met onze dienstverlening. We benadrukken ook nog eens dat er een duidelijke procedure bestaat voor het sluiten van (een deel van) de school, in het geval van clusterbesmettingen of een tekort aan personeel. Pas die procedure toe. Als het nodig is om een hele school te sluiten, dan is dat zo. Breng geen klasgroepen samen om toch nog fysiek les te kunnen geven, veiligheid gaat boven alles! 

Blijf tot slot de maatregelen strikt opvolgen op school. Houd klasgroepen gescheiden, werk thuis als dit kan, zorg ervoor dat de leraarskamer corona-proof is georganiseerd, organiseer geen fysieke bijeenkomsten zoals personeelsvergaderingen en blijf het mondmasker goed dragen. De meest recente info rond alle maatregelen vind je in de FAQ van Onderwijs Vlaanderen. Heb je nog vragen? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. Via het nummer 02 244 37 30 staan wij klaar voor jullie.  

Personalization