Mondmasker vanaf 10 jaar bij besmetting en geen afkoelingsperiode

Gisteren werd er opnieuw overlegd over de coronamaatregelen in het onderwijs. Er vielen twee belangrijke beslissingen voor het basisonderwijs:

  • Vanaf maandag 25 januari dragen alle leraren en leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar een mondmasker als een leerling of leerkracht uit hetzelfde leerjaar besmet is of in quarantaine moet. In het buitengewoon basisonderwijs pas je dit toe in de laatstejaarsgroep voor die leerlingen voor wie het mogelijk is. Deze mondmaskerplicht geldt gedurende 14 dagen na het laatste contact met de betrokken leerling of het betrokken personeelslid en in de hele school (in de klas én op de speelplaats).
  • Er komt geen 'afkoelingsperiode' voor de krokusvakantie in het basisonderwijs. De reden hiervoor is dat de organisatie van een week afstandsonderwijs in het basisonderwijs complex is. Bovendien zouden tijdens de noodzakelijke noodopvang te veel leerlingen uit verschillende klassen en scholen gemengd worden. De cijfers tonen aan dat de maatregelen in het basisonderwijs efficiënt zijn. Blijf ze dus zeker opvolgen.

Het COV, de grootste vakbond voor het basisonderwijs, staat op basis van de stevige onderbouwing van de virologen achter de beslissing om het basisonderwijs open te houden. We zijn ook opgelucht dat er eindelijk duidelijkheid is over de mondmasker. Belangrijk voor ons is dat deze maatregel doelgericht wordt genomen.

Voor ons is het cruciaal dat deze beslissingen ook verder ingebed worden in een breder plan voor de hele samenleving. De huidige maatregelen moeten streng nageleefd worden, in de scholen, maar ook daarbuiten. Voorlopig evolueren de cijfers relatief gunstig. We willen die daling aanhouden.

Personalization