Waar blijft de steun voor de ondersteuner?

Het Vlaams parlement besliste op 18 december per spoeddecreet in het kader van de coronacrisis dat het ondersteuningsmodel zoals het er vandaag uitziet, ook volgend schooljaar nog van kracht zal zijn. Het is hallucinant dat de ondersteuners opnieuw een schooljaar langer moeten wachten op een degelijk statuut.

Minister Weyts was bij het begin van zijn ambtstermijn in september 2019 formeel: “We schaffen het M-decreet af en vervangen het door een echt begeleidingsdecreet”. Hij beloofde een nieuw ondersteuningsmodel met daarin ook eindelijk een echt statuut voor de ondersteuner. Dat was hoognodig, want vijf jaar lang al wachten onze ondersteuners op de definitie van hun eigen ambt, een eigen competentieprofiel, een eenvormige prestatieregeling, afdwingbare regels voor verplaatsingsvergoedingen en lokale inspraak over de arbeidsomstandigheden. De verwachtingen waren hooggespannen; de minister liet immers weten dat hij snel wilde schakelen. Tijdens de recentste begrotingsbesprekingen verklaarde hij nog te werken aan de conceptnota. Niets liet vermoeden dat er uitstel op komst was.

Toch besliste het Vlaams parlement vorige maand om, al stoemelings en onder de paraplu van de coronacrisis, het opstellen van een statuut opnieuw uit te stellen. Het overleg met de stakeholders zou omwille van de pandemie moeilijker te organiseren zijn en de onderwijsverstrekkers zouden ook te weinig tijd hebben voor een goede uitvoering van een nieuw ondersteuningsmodel. Daar is het COV het niet mee eens. Het is niet omdat er meer tijd nodig zal zijn voor de implementatie, dat er nu niet kan onderhandeld worden. Het sociaal overleg over tal van andere dossiers loopt namelijk wel gewoon door, denk maar aan de vaste benoeming, de TADD-regeling, de evaluatie, de gevalideerde gestandaardiseerde en genormeerde proeven, de eindtermen, … Voor deze heikele kwesties is er blijkbaar geen corona-uitstel nodig.

De ondersteuners wachten al jaren, en opnieuw worden ze in de kou gelaten. Ze waagden vijf jaar geleden een sprong in het diepe door zich in de nieuwe netwerken te engageren. Ze zijn de spil waarrond de zorg voor onze meest kwetsbare leerlingen draait. Onze voorstellen voor het nieuwe ondersteuningsmodel en voor het statuut van de ondersteuner liggen klaar. Waar blijft de nota van de minister?

Personalization