Huidige strikte maatregelen blijven behouden

©Shutterstock

Maandag starten de scholen terug op. De onderwijspartners zaten samen met de minister en de medische experts om de huidige corona-situatie te evalueren.

Het COV stelt met voldoening vast dat de federale maatregelen in verband met personen die terugkeren uit een rode zone ook in onderwijs streng zullen worden toegepast. Leerlingen en personeelsleden die terugkeren uit een rode zone en toch naar school komen, moeten in quarantaine en mogen op school geweigerd worden.

Als we opnieuw in een negatieve curve terecht komen, zullen zwaardere maatregelen volgen, ook maatschappelijk. Dan kan er bijvoorbeeld  worden overgegaan tot een verlenging van de krokusvakantie. Die beslissing zal later in januari op basis van de cijfers genomen worden. 

Het COV vroeg al langer een grondig advies over een eventuele mondmaskerplicht voor kinderen jonger dan 12 jaar, niet alleen in onderwijs, maar in het hele maatschappelijke leven. Dergelijke ingrijpende maatregelen moeten genomen worden op wetenschappelijke grond. We zijn dan ook tevreden dat de experten van de RAG dit zo snel mogelijk zullen voorbereiden. Zoals eerder afgesproken staat het scholen vrij om ook nu al strengere preventieve maatregelen te nemen en bijvoorbeeld aan de (oudste) leerlingen te vragen om een mondmasker te dragen. 

Het blijft ook ontzettend belangrijk dat alle strikte maatregelen, die nu al gelden, streng worden opgevolgd. Dat wil zeggen: geen fysieke bijeenkomsten en vergaderingen meer van personeel. Ook klassenraden, oudercontacten enzovoort gebeuren online. De experten vragen ook uitdrukkelijk om te zorgen voor zoveel mogelijk ventilatie.  

Het COV blijft samen met de andere onderwijspartners én de experten de situatie van heel nabij opvolgen in functie van de veiligheid. Het overleg loopt. We wensen al het onderwijspersoneel én alle leerlingen een veilig en gezond 2021 met veel leerplezier. 

Personalization