Ook leraren hebben springplank nodig om Digisprong waar te maken

Minister Weyts lanceerde vandaag de ‘Digisprong’, een ambitieus ICT-plan dat ons onderwijs moet ondersteunen op het vlak van digitalisering. Eindelijk. Het is een eis die het COV als grootste vakbond voor het basisonderwijs al jaren naar voren schuift.  

De minister legt in zijn media-communicatie de nadruk op de verdeling van laptops onder de leerlingen. Wij dringen tegelijkertijd aan op een snelle inhaalbeweging voor de leraar. Want daar ligt de kern van de zaak. Ook leraren hebben een springplank nodig om de ambitieuze Digisprong waar te maken. Als van leraren verwacht wordt dat ze sterk staan op digitaal vlak, dat ze kunnen omgaan met data-analyse, dat ze dankzij Artificiële Intelligentie of gepersonaliseerd leren leerlingen beter kunnen ondersteunen, dan moeten ze daar ook voor uitgerust zijn.  

Dat we nood hebben aan zware investeringen, bewijst een recente bevraging die het COV hield bij meer dan 1000 personeelsleden van het basisonderwijs. Daaruit blijkt dat 80% van de leraren in het lager onderwijs een digibord in zijn klas heeft. Zo goed als alle bevraagden werken digitaal. Toch krijgt slechts 22 % van school een laptop, computer of tablet om op te werken die ook mee naar huis kan. Bovendien zijn de toestellen waarmee de bevraagden werken vaak verouderd. Toch stelt de minister in een interview op Radio 1 dat veel leraren al een laptop hebben. Scholen kunnen daarom beslissen om in andere ICT-middelen te investeren. Dat vinden wij erg kort door de bocht. Het is niet omdat leraren vandaag hun eigen aangekochte en dus persoonlijk materiaal gebruiken, dat de school zich daar geen zorgen meer om moet maken. Marianne Coopman: “Elke werkgever die van zijn personeel verwacht dat het digitaal werkt, voorziet in het nodige materiaal, hard- én software. Dat is en blijft in onderwijs vreemd genoeg een revolutionair idee.” 

De verdienste van het Digisprong-plan is dat het wil inzetten op diverse aspecten van de digitalisering en dat op een ethisch verantwoorde en duurzame manier, iets waar het COV tijdens het overleg sterk op heeft aangedrongen. Het voorziet in materiaal voor leerling én leraar en in een sterk ICT-beleid. Er wordt ingezet op opleiding en verdere professionalisering van leraren en lerarenopleiders. Men wil planlast verminderen en werken aan een ethische code voor de aanbieders van onderwijssoftware, nog een vraag van COV. Marianne Coopman: “Wij vragen ook dat er op vlak van professionalisering niet alleen geld maar ook tijd voorzien wordt voor opleiding en overleg. Er moeten duidelijke afspraken komen over het digitale werken en de beschikbaarheid die er van personeel verwacht wordt. Onze leden moeten ook ’s avonds en in het weekend van echte vrije tijd kunnen genieten.”  

Het huidige plan werd door de Vlaamse regering goedgekeurd, maar voorlopig nog zonder enig budgettair of financieel engagement. Het is dus afwachten of dit meer wordt dan een kortlopende injectie. Er is op lange termijn voldoende financiering nodig. Wij dringen aan op duidelijkheid en snel overleg.  

Personalization