Onderwijskwaliteit staat of valt met professionalisering leraar

Vandaag werden de resultaten van het TIMSS-onderzoek bekend gemaakt. TIMSS verzamelt en vergelijkt elke vier jaar in 58 landen de prestaties van de leerlingen van het vierde leerjaar voor wiskunde en wetenschappen.  

De resultaten zijn zorgwekkend. Het niveau van Vlaamse leerlingen voor wiskunde en wetenschappen daalt sterk. Voor wiskunde staat Vlaanderen op de 17de plaats. Bij vorige vergelijkingen schommelde Vlaanderen steeds rond de 11de plaats, dus de daling is recent. Voor wetenschappen staan we slechts op de 35ste plaats. In 2015 was dat de 31ste plaats. Bovendien neemt de kloof tussen sterkere en meer kwetsbare leerlingen toe: De score voor wiskunde daalt in alle groepen, maar het sterkst bij de leerlingen uit zwakkere socio-economische middens. Tot slot vindt slechts een minderheid van de leerlingen vindt wiskunde leuk, voor wetenschappen is dat al iets beter.  

Ook het COV is bezorgd om deze conclusies. Voor de grootste vakbond van het basisonderwijs is professionalisering cruciaal om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen blijven garanderen. Het budget daarvoor moet omhoog, want met minder dan 70 euro per personeelslid kan je als school moeilijk een volwaardig professionaliseringsbeleid uitbouwen. Ook het interactieve leren in het schoolteam is van cruciaal belang om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en te stimuleren. Collegiaal overleg is een van de sleutels voor het verhogen van de onderwijskwaliteit. En zeker in onderwijs dat meer inclusief moet zijn, is overleg en wederzijds ondersteuning onmisbaar.  Het COV vraagt daarom al langer voor het personeel basisonderwijs de evolutie naar 2 uren kindgerelateerd overleg en professionalisering. Alleen met voldoende bijscholing en verdieping zijn en blijven de schoolteams de experts, de regisseurs van het leren. “Als onze Vlaamse regering de kwaliteit van ons onderwijs werkelijk wil bewaken en op een hoger niveau tillen, dan moet ze eerlijk zijn met zichzelf en voldoende budget en tijd voor professionalisering uittrekken. Zonder professioneel hoogstaand personeel, is er geen basisonderwijs om fier op te zijn”, zegt algemeen secretaris Marianne Coopman. 

Personalization