Leerplichtonderwijs blijft in code geel

De cijfers tonen het aan: De schoolteams en de leerlingen doen zeer goed hun best om alle maatregelen na te leven. Het leerplichtonderwijs blijft het relatief goed doen op het vlak van besmettingen. Op dit moment blijven we daarom in code geel. Wel kan er nog altijd lokaal snel geschakeld worden naar code oranje als de lokale cijfers dat vragen of als omwille van afwezigheden de schoolorganisatie niet meer kan gerealiseerd worden.

Maandagavond bekijken we wat in de draaiboeken moet aangepast worden om op een veilige en praktisch haalbare manier te kunnen schakelen naar code oranje. Onze onderwijsopdracht en het welzijn van leerlingen en personeel garanderen staat daarbij voorop. De kernopdracht van scholen is lesgeven. Die kernopdracht moet, naast de veiligheid en gezondheid van leerlingen en personeel, ook in de draaiboeken centraal staan. Daarom blijft het COV aandringen op versterking van de personeelsondersteuning. Personeelsleden die in verschillende scholen tewerkgesteld zijn en zich in de toekomst moeten beperken tot 1 of 2 scholen, moeten in de andere scholen vervangen kunnen worden. Anders zal het doel van de minister en het onderwijsveld, namelijk het zoveel mogelijk open houden van alle scholen, niet bereikt kunnen worden. 

Intussen doet het COV samen met de virologen en het hele onderwijsveld een oproep aan de samenleving en de maatschappelijk verantwoordelijken om voorrang te geven aan onderwijs. Van de politiek verantwoordelijken verwachten we vrijdag concrete maatregelen om dat te ondersteunen, bijvoorbeeld wat betreft leerlingenvervoer. 

Marianne Coopman
Algemeen secretaris COV

Personalization