Akkoord over draaiboeken schooljaar 2020-2021

Op 24 juni 2020 stelde het beleidsdomein Onderwijs & Vorming een plan voor om het schooljaar 2020-2021 in goede banen te leiden. Daarin staat dat we volgend schooljaar vier mogelijke pandemieniveaus onderscheiden in het onderwijs: van nul risico (niveau groen), over laag (niveau geel) en matig (niveau oranje) risico tot hoog risico (niveau rood). Voor elk van die niveaus werden ook de scenario's al uitgetekend, al was er soms nog wat onduidelijkheid over de details.  

Om die onduidelijkheden weg te werken, zaten de sociale partners voor onderwijs samen met de minister. Voor de niveaus geel, oranje en rood werden zo veiligheidsdraaiboeken samengesteld. Die draaiboeken geven wat meer uitleg over verplichtingen en bijkomende adviezen die een lokale risicoanalyse kunnen ondersteunen, maar verder bevatten ze geen fundamentele wijzigingen ten opzichte van de eerder voorgestelde scenario’s. De veiligheidsdraaiboeken kan je raadplegen via de website van Onderwijs Vlaanderen

Daarnaast zijn er nu ook scenario's voor de de 4 mogelijke pandemieniveaus voor internaten, CLB's, onderwijs aan zieke kinderen (TOAH, SIO, type 5, K-dienst) en leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs. 

Voor het COV is het belangrijk dat er uitgebreid en transparant overlegd is over de draaiboeken. Ook volgend schooljaar zal sociaal overleg cruciaal blijven, zowel op Vlaams niveau als in de scholen. We zullen erop blijven toezien dat veiligheid en haalbaarheid voorop staan.

Personalization