Scenario's nieuw schooljaar: blijvende aandacht nodig voor veiligheid en werkingsmiddelen

De onderwijspartners hebben samen met de minister van Onderwijs het voorstel besproken over de start van het volgend schooljaar. Het COV, de grootste vakbond voor het basisonderwijs drong er sterk op aan dat de focus zowel ligt op het leerrecht van de leerlingen alsook op de veiligheid van het personeel. In die zin werd het voorgestelde plan alvast bijgestuurd. Er is nog werk aan de winkel!

Duidelijke richtlijnen nodig

Er blijven nog veel praktische vragen op te lossen, een aantal moeten nog door het GEES verduidelijkt worden. Om het schooljaar in vertrouwen en in alle veiligheid op te starten zijn heldere draaiboeken nodig. Dat werk zal voor ons bepalend zijn. We spraken af dat we onmiddellijk starten aan de draaiboeken die voor elke fase en elk onderwijsniveau de organisatie duidelijk maken. Het COV heeft duidelijk laten opnemen dat ook de risicoanalyse voor elke school cruciaal zal blijven op elk niveau van de pandemie. Dat zal bij gevaar bepalen in welke mate de school volledig of gedeeltelijk veilig kan open blijven. Ook de afspraken over mogelijke quarantaines worden op vraag van COV verder verduidelijkt. Het COV zal pas zijn akkoord overwegen nadat alle gegevens op tafel liggen.

Investeringen nodig

Er wordt veel verwacht van de (basis)scholen, ze krijgen een zeer grote opdracht en verantwoordelijkheid. We weten dat het basisonderwijs de voorbije maanden nog meer dan voorheen op haar grenzen is gebotst op vlak van personeel, financiën, infrastructuur en digitale mogelijkheden. Schoolteams moeten daartoe de nodige middelen, omkadering en uitrusting krijgen. Dat is niet meer dan normaal.

Marianne Coopman
Algemeen secretaris

Personalization