Continuïteit tot einde schooljaar

©Shutterstock

Vandaag zijn er maatregelen afgesproken die zullen gelden voor de rest van het schooljaar. Dat was naast het bewaken van veiligheid en doenbaarheid, een van onze belangrijkste wensen. Geen zorgen of speculaties meer over mogelijke wijzigingen. Dat is een goede zaak voor het mentale welzijn van leerlingen en leraren, en neemt de onrust bij personeel teams weg.

De afgelopen weken hebben jullie keihard gewerkt om een eerste groep leerlingen veilig terug naar school te laten gaan. Dat werk is niet voor niets geweest. Het is het startpunt om binnen het nieuwe veiligheidskader dat geschetst wordt opnieuw de regie in handen te nemen en in sociaal overleg te bekijken wat er op jullie locatie verder nog veilig en doenbaar kan georganiseerd worden. 

Het scenario dat in de nieuwe exitstrategie en het nieuwe schema geschetst wordt, is een maximumscenario dat lang niet overal mogelijk zal zijn. Het COV vraagt respect voor de beperkte mogelijkheden in tal van scholen op vlak van infrastructuur, personeel, omkadering en hygiëne. De pedagogische goesting is er maar tussen droom en daad staan soms nog heel wat praktische bezwaren.

Het is goed dat de complexe combinatie van opvang, aanloopleren en lesgeven opgelost kan worden. De kerntaak van scholen is lesgeven en die taak willen ze ook heel graag voor alle leerlingen opnemen.

Uiteraard moet de voorliggende strategie nog door de veiligheidsraad bevestigd worden. Je vindt ook alle info in Schooldirect en op de Website onderwijs.

 


Personalization