5 à 10% van de leerlingen aanwezig in het basisonderwijs

Aanwezigheden

Een steekproef bij onze leden in het basisonderwijs leert ons dat onze oproep aan de ouders om de kinderen zoveel mogelijk thuis op te vangen, goed werd opgevolgd. Slechts 5 à 10% van de kinderen is aanwezig op school. 
De meeste personeelsteams hebben in overleg afgesproken hoe er de volgende weken verder zal gewerkt worden. Sommige ouders geven aan dat ze niet kunnen garanderen dat ze drie weken lang zelf voor opvang kunnen instaan. Dit is verontrustend omdat experts aangeven dat het aantal besmettingen nog zal blijven toenemen. Het COV houdt vast aan zijn oproep om zoveel mogelijk kinderen thuis te houden.

 

Veilig kunnen werken!

Het COV blijft de situatie nauw opvolgen. Het is cruciaal dat leerkrachten in een veilige omgeving kunnen werken. Leerkrachten die tot een risicogroep behoren of samen wonen met iemand die tot de risicogroep behoort, moeten kunnen thuis blijven. Leerkrachten die thuis of in de nabije omgeving zieken hebben, moeten in het belang van iedereen kunnen beroep doen op een quarantaine maatregel. Kinderen die ziek zijn of verkouden, blijven uiteraard thuis. Het is een boodschap die het COV blijft geven aan de minister. Het COV dringt er bij de minister op aan dat het crisisteam regelmatig bij elkaar wordt geroepen om de veiligheid van de personeelssituatie op te volgen.

 

Overleg werkt 

Het COV stelt tevreden vast dat heel wat schoolbesturen samen met de personeelsleden goede afspraken maakten over de best mogelijke organisatie. Er werden haalbare beurtrollen opgesteld. Daar waar het niet gebeurd is, vraagt het COV dat schoolbesturen hun verantwoordelijkheid nemen. Heel wat leerkrachten die omwille van de beurtrol even niet instaan voor de opvang van de leerlingen, geven aan dat ze de tijd die vrij komt professioneel gebruiken om in het belang van de school en de leerlingen pedagogische taken uit te voeren die omwille van werkdruk en planlast al te lang bleven liggen, jaarplannen te updaten en materialen online te plaatsen. Na de coronacrisis zal het alle hens aan dek zijn om deze lesvrije periode in te halen. De voorbereiding is nu al bezig. Het COV, de grootste vakbond van het basisonderwijs, heeft een groot respect voor de teams die in deze moeilijke crisisperiode hun verantwoordelijkheid opnemen.

Marianne Coopman
Algemeen secretaris

Personalization