EAG: COV wil genuanceerd debat dat werk vd leraar in juist perspectief zet

Dirk Van Damme, onderwijsexpert bij de OESO, geeft in een reactie op Education At A Glance, het jaarlijkse OESO rapport over onderwijs, de leraren schijnbaar opnieuw een veeg uit de pan. Het VRT-nieuws citeert hem: "Een Belgische leraar verdient goed, maar laat hem meer uren lesgeven". 

Het COV, de grootste vakbond voor het basisonderwijs, betreurt dat met een dergelijke uitspraak prominent in het nieuws alweer de indruk wordt gewekt dat een leraar te weinig werkt voor het loon dat hij krijgt. Graag brengen we bij iedereen het recente tijdsonderzoek in herinnering. Het werd in opdracht van minister Crevits uitgevoerd, op vraag van de sociale partners. (Zie ook dit artikel in Basis-8 2018

Leraren werken gemiddeld 41u30’ per week, gerekend over een heel kalenderjaar (vakantieperiodes inbegrepen). Ze werken niet alleen op school, maar ook thuis ’s avonds, in de weekends en tijdens de schoolvakanties. Als we willen dat de leraar meer lesgeeft, dan zal, zeker in het basisonderwijs, ingezet moeten worden op bijkomende aanwervingen voor logistieke ondersteuning en het houden van toezichten. Het COV is daarvoor vragende partij. Het is op die manier dat een leraar zich eindelijk meer zal kunnen bezig houden met zijn kerntaak.

De cijfers die de OESO in zijn rapport aanhaalt zijn misleidend. De realiteit die hier in gemiddelden geschetst wordt, is niet de realiteit van het dagelijks werk van leraren in een Vlaamse school. Om de kwaliteit van ons onderwijs in de toekomst te kunnen verbeteren, hebben we een genuanceerder debat nodig.

Marianne Coopman
Algemeen secretaris

Personalization