Ziektecontrole

Als je afwezig bent door ziekte moeten er regels gerespecteerd worden. Je doet er goed aan om deze administratieve afspraken correct na te leven.

 

Verplichtingen

Bij afwezigheid wegens ziekte voor één dag moet je onmiddellijk, vóór het eerste lesuur, je directeur verwittigen.  Ook een andere persoon mag dit voor je doen, maar je blijft zelf verantwoordelijk voor de ziektemelding. Als de directeur zelf ziek is, verwittigt hij zijn  schoolbestuur.

 

Bij zo’n eendagsziekte mag de directeur geen afwezigheidsattest eisen. Hij/zij heeft wel het recht om controle aan te vragen. Daarom moet je die dag thuis blijven, tenzij je om medische redenen het huis verlaat (doktersbezoek, apotheek, …) Verblijf je op een ander adres dan moet je dit melden aan de directeur.

 

Als je ’s morgens, vol goede moed, aan de werkdag begint maar later toch ziek wordt, is dat geen afwezigheid wegens ziekte. De directeur mag dan ook geen controle aanvragen.

 

Ben je afwezig wegens ziekte voor meer dan één dag dan moet je onmiddellijk je directeur op de hoogte stellen. Je moet ook een afwezigheidsattest opsturen naar je directeur én een medisch attest aan het controleorgaan bezorgen. Als je niet in je woonplaats verblijft, meld je dit op beide attesten. Tijdens de eerste dag van de ziekte mag je je woonplaats niet verlaten behalve om medische redenen die je achteraf, indien nodig, kan verantwoorden.

 

Als je zelf vrijwillig het werk wil hervatten voor de afwezigheidsperiode voorbij is, moet je de dag voor de vervroegde hervatting je directeur verwittigen om in orde te zijn met de arbeidsongevallenverzekering. De directeur moet het controleorgaan hiervan inlichten. Als je van de controlearts vervroegd moet hervatten, ben je wel verzekerd want de beslissing van de controlearts doet het resterende ziekteverlof teniet.

 

Ga je tijdens je ziekteverlof naar het buitenland dan moet je zelf, minstens vier werkdagen vooraf, een controleonderzoek aanvragen.

 

Controle

Tijdens de hele periode van ziekte kan je elke weekdag tussen 8 en 21 uur thuis gecontroleerd worden. Als je je woonplaats niet mag verlaten, moet je thuis zijn. Mag je je woonplaats verlaten dan zal de controlearts altijd een bericht achterlaten als je niet thuis bent. Je moet je dan bij de controlearts aanbieden op het moment dat hij voorstelt. Controleer best je brievenbus telkens als je weg bent geweest.

 

De controlearts beslist, na medisch onderzoek, of je afwezigheid wegens ziekte gegrond is. Zijn beslissing deelt hij schriftelijk mee. Als je niet akkoord bent met die beslissing moet je dadelijk je behandelende arts contacteren die binnen de vierentwintig uur met de controlearts overlegt. Als zij een akkoord bereiken, hervat je op de overeengekomen dag. Als jouw arts niet akkoord gaat met de diagnose van de controlearts kiezen zij samen een andere arts als scheidsrechter.

 

De beslissing van die scheidsrechter moet uitgevoerd worden. Als na onderzoek blijkt dat je afwezigheid wegens ziekte niet aanvaard wordt, moet je hervatten op de eerstvolgende werkdag. In het andere geval blijf je ziek voor de periode van het ziekteverlof of tot de datum die de scheidsrechter vastlegt. Wie in het ongelijk gesteld wordt, betaalt de kosten!

 

Sanctie

Je riskeert onwettige afwezigheid als je:

  • Je directeur niet verwittigt bij eendagsziekte
  • Je documenten niet of niet onmiddellijk naar de directeur en/of naar het controleorgaan stuurt
  • De eerste vierentwintig uur niet beschikbaar bent
  • Je plicht bij de controle niet nakomt
  • Niet hervat na een beslissing van de controlearts of van de scheidsrechter
  • Zonder overleg tussen jouw arts en de controlearts een nieuw ziekteattest instuurt als je al moest hervatten. Dit wordt beschouwd als een ‘protestattest’

 

Voor dagen van onwettige afwezigheid word je niet betaald. Je loopt het risico op ontslag, zonder opzeg, als je meer dan tien kalenderdagen onwettig afwezig bent.

More Info

Meer info voor leden over ziektecontrole (inloggen).

Meer info voor militanten over ziektecontrole (inloggen).

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.