TBS ziekte

Als je kapitaal bezoldigd ziekteverlof is opgebruikt als vastbenoemd personeelslid word je ter beschikking gesteld wegens ziekte.

 

Voor wie

De terbeschikkingstelling (TBS) wegens ziekte is enkel voor vastbenoemde personeelsleden die het recht op bezoldigd ziekteverlof hebben opgebruikt.

 

Duur

De duur van de terbeschikkingstelling wegens ziekte is niet vast bepaald maar hangt af van de beslissing van de pensioencommissie van Medex.

 

Salaris

Vanaf het moment van je TBS wegens ziekte ontvang je een verminderd salaris (wachtgeld). Dat wachtgeld is een percentage dat bepaald wordt door de geldelijke anciënniteit die je hebt op het moment van de TBS wegens ziekte. Het minimum is vastgesteld op 50% van de activiteitswedde en het maximum op 75%. Als je deeltijds werkt krijg je een wachtgeld berekend op het salaris verbonden aan je deeltijdse betrekking.

 

Beslissingen pensioencommissie Medex

Vanaf het moment van je terbeschikkingstelling kan je opgeroepen worden door de pensioencommissie van Medex. De pensioencommissie neemt na onderzoek, een beslissing. De beslissing wordt aangetekend naar jou gestuurd.

 

Beroepsprocedures pensioencommissie Medex

Als je niet akkoord gaat met de beslissing van de pensioencommissie, kan je binnen 30 dagen na de kennisgeving van de beslissing beroep aantekenen.

More Info

Meer info voor leden over TBS ziekte (inloggen).

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.