Re-integratie na langdurige ziekte

Wil je terug aan de slag na langdurige ziekte? Sinds 1 januari 2017 zijn er nieuwe wettelijke regelingen over de hervatting van je werk.

Een ernstig ongeval krijgen, ziek worden, een operatie moeten ondergaan, ... het kan iedereen overkomen. Je blijft een tijdje thuis om te herstellen en/of te revalideren. Als het weer beter gaat, kan je de stap zetten om terug aan het werk te gaan.

Sinds 1 januari 2017 zijn er nieuwe wettelijke regelingen om langdurig zieken opnieuw aan het werk te krijgen.  Denk je in aanmerking te komen, kan je hier nalezen hoe dit in zijn werk gaat.

Voor wie?

De regeling geldt voor:

  • werknemers die langdurig of voor meer dan 2 maanden ziek waren
  • werknemers in de privésector en voor contractuele ambtenaren
  • werkzoekenden zonder arbeidscontract

De regeling is deels van toepassing op vastbenoemde ambtenaren in de openbare sector en vastbenoemd personeel in het onderwijs.

Vallen buiten deze regeling: slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten in de privé- of publieke sector. Voor deze groepen wordt gewerkt aan een aangepaste regeling. 

Goed om te weten

Het re-integratietraject volgt een vaste procedure:  het zijn de stappen die je moet zetten om na je ziekte of nog tijdens je herstel terug aan het werk te gaan.

Er kunnen 4 verschillende dokters betrokken worden bij je re-integratie op de werkvloer:

  • De behandelend arts is je eigen persoonlijke arts (huisarts, specialist). Hij geeft je een attest voor arbeidsongeschiktheid en volgt je medische toestand nauwgezet op.
  • De adviserend arts is de dokter van het ziekenfonds. Hij beoordeelt je medische ongeschiktheid en je recht op ziekte-uitkeringen.
  • De arbeidsarts is de dokter die op het werk instaat voor adviezen rond veiligheid en gezondheid. Hij kent in principe de werkposten en arbeidsomstandigheden. Hij is aangesteld door de werkgever, maar moet onafhankelijk van werkgever en werknemers optreden en voorstellen doen om te zorgen dat je als zieke terug aan de slag kan.
  • De controlearts is een dokter die door sommige werkgevers wordt aangesteld om bij zieke werknemers te controleren of ze ongeschikt zijn om te werken. De controlearts kan niet de arbeidsarts van het werk zijn.

De procedure verschilt naargelang je al dan niet een arbeidscontract hebt.  Je kan hier de stappen nalezen voor re-integratie na langdurige ziekte:

Vragenlijst

Langdurig zieken krijgen uitgenodigd om een vragenlijst.  Wie meer dan 8 weken arbeidsongeschikt is, zal gevraagd worden om de vragenlijst online in te vullen.  Dit kan enkel online en is niet verplicht.

De bedoeling van deze vragenlijst is om de adviserend artsen van de mutualiteit te helpen bij het selecteren van langdurig zieken die in aanmerking komen om opgeroepen te worden voor doorverwijzing naar een arbeidsarts voor een re-integratiegesprek. 

De resultaten moeten de mutualiteiten ook helpen bepaalde types van zieken efficiënt te selecteren in functie van een bepaalde begeleiding. Bijvoorbeeld om zieken die zonder een extra duwtje wellicht niet direct aan de slag zullen gaan te kunnen oproepen bij de adviserend arts, ze door te verwijzen naar de arbeidsarts, of bepaalde probleemgroepen van zieken te selecteren voor een aangepaste vorm van begeleiding. 

Het ACV, andere vakbonden, mutualiteiten en zelfs werkgeversorganisatie staan kritisch tegenover deze vragenlijst. Krijg je zo'n uitnodiging, lees dan zeker ook het nieuwsbericht van 4 juni 2019.

More Info

Personalization