Tijdelijke werkloosheid

Werknemers die op bepaalde reden geschorst zijn of tijdelijk minder werken maken soms aanspraak op een werkloosheidsuitkering. Ga hier je rechten na.

Recht op werkloosheidsvergoeding

Sommige werknemers die tijdelijk werken of om bepaalde redenen geschorst zijn, kunnen aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering als 'tijdelijk werkloze'.  Het gaat dan over werknemers die:

  • een contract hebben
  • tijdelijk niet of minder werken
  • geen loon ontvangen

Gaat het om tijdelijke werkloosheid wegens een gebrek aan werk om economische redenen of om schorsing bediende, dan moet je daarbij voldoen aan gelijkaardige voorwaarden voor gelijkstelling als die voor volledig werklozen. Bij je aanvraag moet je, afhankelijk van je leeftijd, een aantal gepresteerde dagen binnen een bepaalde periode kunnen bewijzen.

Vul hierna zeker je regio en sector in voor informatie op maat.  De regeling kan immers verschillen van sector tot sector.  Lees ook het infoblad T32 op de website van de RVA na om te weten of je in aanmerking komt voor een uitkering tijdelijke werkloosheid.

Uitkeringsaanvraag

De uitkeringsaanvraag tijdelijke werkloosheid (ASR Werkloosheid) moet vanaf de 1ste dag van de vermindering of schorsing van prestaties ingediend worden. Zowel de werkgever als werknemer moeten hier stappen voor ondernemen:

  • Aangifte ASR Werkloosheid of vaststellen recht tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden. Deze aanvraag dient je werkgever in bij socialsecurity.be. Dit is de eigenlijke uitkeringsaanvraag waardoor men het dagbedrag van je uitkering zal berekenen. De werknemer moet hiervan een kopie ontvangen.
  • Formulier C 3.2-werknemer of uitkeringsaanvraag tijdelijke werkloosheid door de werknemer. Je gaat hiervoor zo snel mogelijk langs bij het ACV.

De uitkeringsaanvraag moet binnen een bepaalde termijn aan de RVA overgemaakt zijn. Je onderneemt best dus onmiddellijk de nodige stappen. 

Controleformulier

Als je tijdelijk werkloos bent, moet je werkgever je een controleformulier tijdelijke werkloosheid C3.2 A bezorgen.  De werkgever moet jou het formulier zelf bezorgen, uiterlijk op de 1ste dag effectieve werkloosheid van elke maand. Als je werkgever het controleformulier niet bezorgt, moet je contact opnemen met de RVA voor een vervangingscontroleformulier.

Je vult het controleformulier vanaf de 1ste dag werkloosheid in volgens de instructies op het formulier.  Het volgt gelijkaardige principes als een stempelkaart. Ga je werken, dan moet je dit aanduiden voor je het werk aanvat.  Hou dit formulier zorgvuldig bij tot het einde van de maand, want dit kan gecontroleerd worden. 

Indienen bij het ACV

Op het einde van de maand moet je het formulier tekenen en indienen bij het ACV.  Op dat ogenblik doet je werkgever op eigen initiatief een elektronische aangifte en geeft hij jou er een print van.  In die aangifte vermeldt je werkgever het aantal uren dat je die maand tijdelijk werkloos was.

Op basis van het controleformulier en de elektronische aangifte kan het ACV berekenen op hoeveel uitkeringen je die maand recht hebt.

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.