Tijdelijke werkloosheid

Opgeletdoor de coronacrisis gelden op dit moment bijzondere maatregelen.  Klik hierna verder voor je aanvraag of ga voor actuele info en een antwoord op je vragen naar Tijdelijke werkloosheid.

.

Recht op werkloosheidsvergoeding

Sommige werknemers die tijdelijk werken of om bepaalde redenen geschorst zijn, kunnen aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering als 'tijdelijk werkloze'.  Het gaat dan over werknemers die:

  • een contract hebben
  • tijdelijk niet of minder werken
  • geen loon ontvangen

Gaat het om tijdelijke werkloosheid wegens een gebrek aan werk om economische redenen of om schorsing bediende, dan moet je daarbij voldoen aan gelijkaardige voorwaarden voor gelijkstelling als die voor volledig werklozen. Bij je aanvraag moet je, afhankelijk van je leeftijd, een aantal gepresteerde dagen binnen een bepaalde periode kunnen bewijzen.

Vanwege de coronacrisis is de aanvraagprocedure vereenvoudigd en zijn enkele voorwaarden aangepast.  Ook krijg je een extra toeslag per dag dat je tijdelijk werkloos bent.  Lees er alles over bij de meest gestelde vragen tijdelijke werkloosheid.

Belangrijk:  vul hierna zeker je regio en sector in voor informatie op maat.  De regeling kan immers verschillen van sector tot sector. 

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.