Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Sectorlonen

In de meeste sectoren bestaan aparte regelingen en afspraken over loon– en arbeidsvoorwaarden. Die verschillen vaak erg van elkaar. Check onze loonwijzer!

Ontdek hier alles over je sectorloon

💡 Je vindt hier eerst de meer algemene regels, de info voor je sector vind je helemaal onderaan.

🔎 Tools loonwijzer

Gebruik onze bruto-nettocalculator en check of jij correct uitbetaald wordt!

Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest

More Info

 • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer

💡 Veel van de regelgeving over loon is sectorgebonden.  Kies daarom je sector om hierna informatie op maat te krijgen.👇 Of ga naar de rubriek 'salaris en loon' gesubsidieerd basisonderwijs of  openbare sector

PC 202- Bedienden kleinhandel voedingswaren

Hieronder vind je de sectorafspraken voor PC 202, het paritair comité van de bedienden kleinhandel voedingswaren, die via een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) zijn afgesloten. Aanvullende afspraken zijn mogelijk op ondernemingsniveau, maar moeten minstens gelijk zijn aan de bepalingen van de sectorafspraken.

Wat zijn barema's (minimumloonschalen)?

 • Om deze loonschalen goed te kunnen lezen, moet je op de hoogte zijn van je functie en je ervaring. Daarnaast worden de lonen regelmatig geïndexeerd.

Functieclassificatie

 • Je loon is afhankelijk van het werk dat je verricht. Daarom wordt elke job ingedeeld in een bepaalde functieclassificatie of categorie (een beroepsindeling). Aan elke functiecategorie is een eigen weddeschaal (barema) verbonden.
 • Alle info over de functieclassificatie in PC 202.
Ervaring
 • De lonen stijgen met het aantal jaren dat je werkzaam bent in de onderneming. Wanneer de datum van indiensttreding verjaart, kom je de maand erop in een volgende stap terecht en verdien je dus een beetje meer.
 • De weddeschaal van elke categorie kent een eigen aanvangsleeftijd. Dat is de leeftijd waarop het aantal dienstjaren begint te tellen.
  • Ben je op jongere leeftijd dan deze aanvangsleeftijd al tewerkgesteld, dan ontvang je de maandlonen die apart op de tabellen vermeld zijn.
 • Gelijkgestelde periodes zijn momenten waarop je niet aan de slag was, maar die wel worden meegeteld met je anciënniteit.
  • Alle periodes binnen een professioneel milieu (o.a. interims, stages, bepaalde duurcontracten, zelfstandig werk, ambtenaar, vrijwilligerswerk,..) met uitzondering van de tewerkstelling in het kader van een studentenovereenkomst. De in de overige lidstaten van de Europese Unie voor de werknemer toepasselijke periodes van gelijkstelling zullen op dezelfde manier erkend worden.
  • Eventuele jaren van legerdienst;
  • Alle periodes van contractschorsing (tijdskrediet, moederschapsverlof, thematische verloven,.);
  • Evenals de periodes die gedekt zijn door de sociale zekerheid en de sociale wetgeving (werkloosheid, ziekte-invaliditeit.);
  • Alle studieperiodes vanaf 21 jaar.
Index
 • Je loon kan stijgen dankzij indexverhogingen of door de loonsverhogingen die het resultaat zijn van  het sociaal overleg tussen werkgevers en vakbonden. 
 • Alles over de index in PC 202.
Opgelet
 • De weddeschaal geeft de bruto maandlonen aan voor voltijdse prestaties.
 • Van bruto naar netto:
  Brutomaandloon
  - afhouding 13,07% sociale zekerheid (RSZ)
  - bedrijfsvoorheffing (belastingen) 
  _______________________________
  = Nettoloon (het bedrag dat je ontvangt)
 • Werk je deeltijds? Dan moet je deze bedragen omrekenen in verhouding tot de arbeidsduur (deeltijds contract ten opzichte van 35 uur per week).
 • De maandlonen zijn ook de brutominimumlonen van de sector: je werkgever mag je nooit minder betalen. Meer betalen aan jou of sommige collega's mag natuurlijk wél. Sommige ondernemingen beschikken daardoor over weddeschalen op ondernemingsniveau. Je ACV Puls-vakbondsafgevaardigde kan je er meer over vertellen.

  Je loon nakijken

  Nu je weet hoe je barema's moet lezen, kan je aan de slag. Haal je weddeschaal erbij:
  • Werk je bij Aldi, Colruyt, Delhaize De Leeuw, Match of Mestdagh, dan raadpleeg je de weddenschaal PC 202 A.
  • Werk je in een andere onderneming, dan raadpleeg je de weddeschaal PC 202 B.
  • Werk je bij Carrefour, dan raadpleeg je weddeschaal Carrefour.
  • Werk je bij Colruyt, dan raadpleeg je weddeschaal Colruyt.
  Daarna bepaal je tot welke groep je behoort
  • Groep 1: Het verkooppersoneel van winkels kleiner dan 750 m², die minder dan de arbeidsduur van 30 voltijdsen tewerkstellen (dus minder dan 30 x 35 uur per week).
  • Groep 2: Het verkooppersoneel én het administratief personeel (ook depots en burelen in het algemeen) van winkels groter dan 750 m², of die meer dan de arbeidsduur van 30 voltijdsen tewerkstellen.
  Je anciënniteit
  • Het aantal jaren dienst staat numeriek onder ‘anciënniteit’. Daarbij moet je, zoals eerder reeds vermeld, rekening houden met de aanvangsleeftijd van elke categorie. Deze aanvangsleeftijden vind je apart in een tabelletje, evenals de geldende lonen wanneer je deze aanvangsleeftijd nog niet zou hebben bereikt.

  Extra premies

  Twee keer per jaar krijg je iets extra's:
  1. In december krijg je een premie van €148,74 bruto uitbetaald. Deze wordt betaald aan 1/12 per gepresteerde maand van het betrokken jaar. Als je deeltijds werkt, ontvang je deze premie in verhouding tot je contractuele arbeidsprestaties.
  2. In de maand juni wordt een jaarlijkse premie van €70 toegekend. De premie kan op bedrijfsvlak omgezet worden in andere voordelen (vb. invoering of verhoging maaltijdcheques, groepsverzekering,…) Hiervoor moet op bedrijfsvlak een akkoord afgesloten worden. Informeer je bij je lokale vakbondsafgevaardigde!
  Voorwaarden
  • Je hebt gewerkt in het refertejaar (van juni van vorig jaar tot en met mei van dit jaar). Periodes van ziekte, bevallingsrust, vakantie, klein verlet,… worden gelijkgesteld, net als de jaarlijkse vakantie.
  • Heb je geen volledig refertejaar gewerkt, dan wordt de premie berekend per 1/12 volledig gepresteerde (of gelijkgestelde) maand.
  • Per gewerkte maand bedraagt de premie € 5,8333 (inclusief vakantiegeld en eindejaarspremie)
  • De premie wordt uitbetaald samen met het loon van de maand juni.
  • Als je de onderneming verlaat vóór 30 juni, wordt de premie uitbetaald in verhouding tot het aantal maanden dat je werkte in het refertejaar.

  Commissielonen

  • Bij een commissieloon is je loon afhankelijk van de verkoopcijfers. Heb jij hier recht op? Vraag er naar bij je collega’s of leidinggevende. Ook wij staan je graag bij als je vragen hebt via distributie@acv-csc.be.
  • Ook wanneer een groot deel van je loon op commissie wordt betaald, moet je werkgever het sectorale minimumloon respecteren.

   Op zoek naar meer sectorale informatie?

   • Je kan alle sectorafspraken raadplegen via de sectorpagina van PC 202.