Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Sectorlonen

In de meeste sectoren bestaan aparte regelingen en afspraken over loon– en arbeidsvoorwaarden. Die verschillen vaak erg van elkaar.

Handig: de loontest!

Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest

Hoe zit het met de sectorlonen?

Word nu lid van het ACV!

Veel van de regelgeving over loon is sectorgebonden.  Kies daarom je sector om hierna informatie op maat te krijgen.👇

Of ga naar de rubriek 'salaris en loon' gesubsidieerd basisonderwijs of  openbare sector

More Info

 • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer

PC 202- Bedienden kleinhandel voedingswaren

Hoeveel je precies moet verdienen hangt af van verschillende factoren

Functieclassificatie
 • Eerst en vooral is het loon afhankelijk van de aard van het werk dat je verricht. Daarom wordt elke job ingedeeld in een bepaalde functieclassificatie of categorie (een beroepsindeling).
 • Aan elke functiecategorie is een eigen weddeschaal (of loonbarema) verbonden.
 • Alle info vind je hier.
Weddeschaal
 • De weddeschaal (of loonbarema) geeft de maandlonen aan.
 • Deze weddeschalen stijgen naargelang het aantal jaren dat je werkzaam bent in de onderneming. Telkens de datum van indiensttreding ‘verjaart’ kom je de maand daaropvolgend in een volgende baremastap terecht en verdien je dus een beetje meer.
 • Het loonbarema van elke categorie kent een eigen aanvangsleeftijd. Dat is de leeftijd waarop het aantal dienstjaren begint te tellen. De bedienden die reeds op jongere leeftijd dan deze aanvangsleeftijd worden tewerkgesteld, ontvangen de maandlonen die apart volgens deze jongere leeftijd op de tabellen vermeld zijn.
 • De maandlonen zijn bruto maandlonen voor voltijdse arbeidsprestaties.
  Voor de deeltijdse werknemers moeten deze bedragen worden omgerekend in verhouding tot hun arbeidsduur (deeltijds contract ten opzichte van 35 uur per week).
 • De maandlonen in de tabellen zijn ook de brutominimumlonen van de sector: de werkgever mag dus in geen enkel geval minder betalen dan deze weddeschalen. Meer betalen aan sommige of aan alle personeelsleden is uiteraard wél mogelijk. Sommige ondernemingen beschikken over bedrijfsgebonden weddeschaalsystemen. Je ACV Puls-vakbondsafgevaardigde kan je er meer over vertellen.
 • Het loon (zowel de sector-weddenschaallonen als de in werkelijkheid uitbetaalde lonen) kan stijgen dankzij indexverhogingen of door de cao-loonsverhogingen die het resultaat zijn van  het sociaal overleg tussen werkgevers en vakbonden. 
 • Van bruto naar netto:
  Brutomaandloon
  - afhouding 13,07% sociale zekerheid (RSZ)
  - bedrijfsvoorheffing (belastingen) 
  _______________________________
  = Nettoloon (het bedrag dat je ontvangt)

OPMERKING: De werkbonus

Anciënniteit
 • GELIJKGESTELDE PERIODES
  • Alle periodes binnen een professioneel milieu (o.a. interims, stages, bepaalde duurcontracten, zelfstandig werk, ambtenaar, vrijwilligerswerk,..) met uitzondering van de tewerkstelling in het kader van een studentenovereenkomst. De in de overige lidstaten van de Europese Unie voor de werknemer toepasselijke periodes van gelijkstelling zullen op dezelfde manier erkend worden.
  • De eventuele jaren van legerdienst;
  • Alle periodes van contractschorsing (tijdskrediet, moederschapsverlof, thematische verloven,.);
  • Evenals de periodes die gedekt zijn door de sociale zekerheid en de sociale wetgeving (werkloosheid, ziekte-invaliditeit.);
  • Alle studieperiodes vanaf 21 jaar.

  Praktisch: Je weddeschaal

  Je weddeschaal vinden:
  • Werk je bij Aldi, Colruyt, Delhaize De Leeuw, Match of Mestdagh, dan raadpleeg je de weddenschaal PC 202 A.
   • Let wel! De meeste van deze ondernemingen hanteren een eigen, hoger barema. Hiervoor kan je steeds terecht bij de afgevaardigden in je onderneming of bij het ACV Puls-secretariaat in je regio.
  • Werk je in een andere onderneming, dan raadpleeg je de weddeschaal PC 202 B.
  • Werk je bij Carrefour, dan raadpleeg je weddeschaal Carrefour.
  • Werk je bij Colruyt, dan raadpleeg je weddeschaal Colruyt.
  Daarna bepaal je tot welke groep je behoort
  • Groep 1: Het verkooppersoneel van winkels kleiner dan 750 m², die minder dan de arbeidsduur van 30 voltijdsen tewerkstellen (dus minder dan 30 x 35 uur per week).
  • Groep 2: Het verkooppersoneel én het administratief personeel (ook depots en burelen in het algemeen) van winkels groter dan 750 m², of die meer dan de arbeidsduur van 30 voltijdsen tewerkstellen.
  Je anciënniteit
  • Het aantal jaren dienst staat numeriek onder ‘anciënniteit’. Daarbij moet je, zoals eerder reeds vermeld, rekening houden met de aanvangsleeftijd van elke categorie. Deze aanvangsleeftijden vind je apart in een tabelletje, evenals de geldende lonen wanneer je deze aanvangsleeftijd nog niet zou hebben bereikt.

  Extra premies

  Twee keer per jaar krijg je iets extra's
  1. December
   In de maand december wordt aan alle bedienden een premie van € 148,74 bruto uitbetaald.
   Deze premie wordt betaald aan 1/12 per gepresteerde maand van het betrokken jaar. Deeltijdse werknemers ontvangen deze premie in verhouding tot hun contractuele arbeidsprestaties.
  2. Juni 
   In de maand juni wordt er een jaarlijkse premie van €70 toegekend.
  Voorwaarden:
  • Gewerkt hebben in het refertejaar (van juni van vorig jaar tot en met mei van dit jaar). Periodes van ziekte, bevallingsrust, vakantie, klein verlet,… worden gelijkgesteld zoals in de wetgeving op de jaarlijkse vakantie.
  • Voor de werknemers die geen volledig refertejaar hebben gewerkt, zal de premie berekend worden ten belope van 1/12 per volledig gepresteerde (of gelijkgestelde) maand.
  • Per gewerkte maand bedraagt de premie € 5,8333 (inclusief vakantiegeld en eindejaarspremie)
  • De premie wordt uitbetaald samen met het loon van de maand juni.
  • Als je de onderneming verlaat vóór 30 juni, wordt de premie uitbetaald in verhouding tot het aantal maanden dat je werkte in het refertejaar.
  Opgelet:
  • Aan de deeltijdsen wordt deze premie toegekend in verhouding tot hun prestaties.
  • De premie van € 70 kan op bedrijfsvlak omgezet worden in evenwaardige voordelen (vb. invoering of verhoging maaltijdcheques, groepsverzekering,…) Hiervoor moet op bedrijfsvlak een cao afgesloten worden. Informeer even bij je LBC-NVK-vakbondsafgevaardigde!

  Commissielonen

  • orden gedeeltelijk of volledig op commissie betaald. Hun loon is afhankelijk van de verkoopcijfers. Heb jij hier recht op? Vraag er naar bij je collega’s of leidinggevende. Ook wij staan je graag bij als je vragen hebt via distributie@acv-csc.be
  • Ook wanneer een groot deel van je loon op commissie wordt betaald moet je loon het sectorale minimumloon respecteren.

  Late prestaties/overuren

  Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.