Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Werk, gezondheid en ziekte

Alles wat je moet weten over de regeling voor je werk bij ziekte!

Ziek, wat nu?

Wat als je ziek wordt voor korte of langere tijd? Welke afspraken zijn er met je werkgever en de mutualiteit?  En wat als je langer afwezig bent of terug aan de slag gaat?  We zetten hier de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij!

🆕 Nieuw vanaf 1 januari 2024:

  • Ziek tijdens je vakantie?  Je kan je wettelijke vakantiedagen voortaan recupereren!  Op reis?  Maak gebruik van onze modelformulieren (NL-FR-DE-ENG-SP-GR_AR-TU).  Lees verder.
  • Vakantie niet op tijd kunnen opnemen door arbeidsongeschiktheid, een (arbeids)ongeval, beroepsziekte, moederschapsrust, vaderschapsverlof, geboorte- of adoptieverlof? Je kan niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen onder bepaalde omstandigheden tot 2 jaar na het vakantiejaar opnemen. Lees verder!

Het ACV komt op voor jouw gezondheid en veiligheid op het werk! 

Wist je dat...

  • ACV-militanten zich dag in dag uit inzetten voor jouw gezondheid en veiligheid op het werk?
  • Het ACV ijvert voor goede afspraken en wetgeving rond veiligheid en welzijn?
  • Het ACV zich inzet voor wie langdurig afwezig was en terug aan de slag gaat?  Meer over re-integratie op het werk.

Ontdek alle ledenvoordelen.

More Info

  • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer

PC 312-Warenhuizen

In PC 312 dien je bij ziekte meteen de werkgever te verwittigen en binnen 48u het ziekte-attest te overhandigen, tenzij je arbeidsreglement daar andere afspraken over heeft gemaakt.

Ziekte bij Carrefour

Regels bij ziekte of ongeval

Onmiddellijk de zetel verwittigen Dit moet zo snel mogelijk gebeuren, liefst telefonisch (niet via sms!), voor de middag van de eerste dag ziekte en ten laatste voor het einde van je werkuren van die dag.

Een medisch attest bezorgen Als je ziek bent, moet je binnen de twee werkdagen een attest wegens ziekte aan de zaakvoerder/manager bezorgen. Dit geldt zelfs voor één dag ziekte. Zo heb je recht op het gewaarborgd loon.
Wanneer je in de loop van een werkdag ziek valt, moet je, vooraleer het werk te verlaten, je chef op de hoogte brengen. Ook voor deze afwezigheid wordt een medisch attest gevraagd.

Hoe is de controle geregeld?

Je moet je ter beschikking houden van de controlerende arts. Indien je de woning mag verlaten, moet je gevolg geven aan elke oproep van de controlearts om je op de aangegeven dag en uur bij hem aan te bieden. De verplaatsingskosten naar zijn kabinet zijn ten laste van de werkgever. In principe gebeurt de medische controle op de 1de of 2de dag van de arbeidsongeschiktheid tussen 8 en 20 uur.
Wie weigert zich te laten onderzoeken of zonder medische rechtvaardiging geen gevolg geeft aan de oproep van de controlearts om zich bij hem aan te bieden, verliest automatisch het recht op uitbetaling van het gewaarborgd loon.
De controlerende geneesheer kan twee houdingen aannemen • Ofwel gaat hij akkoord met het aantal afwezigheidsdagen die door je behandelende arts toegekend zijn. Dan is elke betwisting uitgesloten.
• Ofwel vindt hij dat je het werk vroeger moet hervatten dan aangegeven op je medisch attest. In dat geval dient dit duidelijk vermeld te worden op het attest dat hij/zij verplicht aan je moet afleveren. De controlearts moet tevens contact opnemen met de behandelend geneesheer om de vermindering van het aantal ziektedagen te bespreken
De controledienst wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht en zal de datum van werkhervatting aan de directie HR of winkeldirecteur meedelen.
Indien je niet akkoord bent met een vervroegde werkhervatting dien je dit duidelijk aan te duiden op het attest van de controlearts. De controlearts dient ook in dat geval contact op te nemen met je behandelend geneesheer om de ziekteperiode te bespreken. Indien er geen akkoord is tussen de beide artsen dan dient een scheidsrechterarts te worden aangesteld. Best neem je meteen contact op met je behandelend geneesheer zodat hij/zij de procedure voor je opstart. De scheidsrechterarts zal dan zijn/haar visie geven omtrent de ziekteperiode. De kosten van de scheidsrechterarts zijn ten laste van Carrefour. De uitspraak van deze scheidsrechterarts is bindend voor beide partijen, dus zowel voor jezelf als voor Carrefour.

Wie geen gevolg geeft heeft na de voorziene datum van werkhervatting geen recht meer op het gewaarborgd loon.

De kosten van deze arbitrage zijn ten laste van het bedrijf.

Deze onderzoeken van de controlearts houden geen verband met de onderzoeken van de arbeidsgeneeskundige dienst van Carrefour.

Wat als een nieuwe ziekte je belet het werk te hervatten? Dan moet een nieuw medisch attest worden voorgelegd binnen de twee werkdagen. Er kan dan een tweede controle plaatsvinden.

ENKELE BELANGRIJKE TIPS

Wat als je de bel niet hebt gehoord als de controlearts zich aanbood omdat je sliep of niet thuis was? Controleer enkele keren per dag of er een bericht van de controlearts in de brievenbus ligt, óók tijdens het weekend.
Hoe ver mag de controlegeneesheer je laten reizen? De maximale afstand tot aan het kabinet van de controlearts is 20 kilometer.

Wat te doen bij problemen in dit verband? Neem onmiddellijk contact op met je vakbondsafgevaardigde. Indien je een maand of langer ziek was, dien je langs de arbeidsgeneesheer te gaan wanneer je het werk hervat. Deze controle mag niet gebeuren voor de werkhervatting. Pas op het moment dat je het werk werkelijk hervat kan je je aanbieden bij de arbeidsgeneesheer. De verplaatsingskosten zijn ten laste van de werkgever.