Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

402.09 - Vlaamse overheid

Spoor 3: Ontslagregeling

Statutaire personeelsleden behouden hun huidige ontslagregeling. Voor contractuele personeelsleden willen we mogelijkheden om ontslag aan te vechten en een motiveringsplicht.

➡ Dit wil de Vlaamse regering:

  • Voor statutairen verandert er niets aan de ontslagregeling.
  • Voor contractueel personeel wordt er een motiveringsplicht toegevoegd.
  • De outplacementbegeleiding wordt uitgebreid.

➡ Dit heeft ACV Openbare Diensten al bereikt:

  • Een échte tweede kans met een haalbaar remediëringstraject. Wij hebben ervoor kunnen zorgen dat deze tweede kans na 10 jaar komt te hervallen zoals de negatieve evaluatie bij statutaire personeelsleden. 
  • In de drie jaar voorafgaand aan de ontslagintentie moet je een formele schriftelijke waarschuwing hebben ontvangen met een nauwkeurige weergave van het disfunctioneren. Een ontslag mag dus niet onverwacht zijn.
  • Elk personeelslid heeft hoorrecht.
  • Er is een motiveringsplicht én de beslissing moet via het directiecomité. Ontslag is dus geen individuele beslissing van de leidend ambtenaar. Dit is echter geen garantie op objectiviteit, noch tegen politieke druk en inmenging, en dus ruim onvoldoende. 
  • Er wordt een bescherming voor contractuelen uitgewerkt. Bij ontslag zullen zij bij een extern orgaan tegenspraak kunnen aantekenen. Dit orgaan is samengesteld uit leden van zowel de overheid als de vakorganisaties. Het personeelslid kan zich hierbij door ons laten bijstaan. Er komt een adviescommissie die oordeelt over het ontslag. Als deze commissie unaniem oordeelt dat de ontslagprocedure niet gevolgd werd en het over een onterecht ontslag gaat, dan wordt er een schadevergoeding betaald als je toch ontslagen wordt. 

➡ Onze visie:

Ontslag is voor ons een laatste optie. In eerste instantie moet er geremedieerd worden. Ontslag mag geen gemakkelijkheidsoplossing zijn. Het spreekt voor zich dat wanneer er een ontslag is, er de mogelijkheid moet bestaan om jouw verhaal extern (buiten de entiteit) te kunnen doen. Die manier van werken zorgt voor een responsabilisering van de directiecomités en de mogelijkheid om hogerop aan te vechten. 

Als de Vlaamse overheid ervoor kiest om overwegend contractuele tewerkstelling aan te bieden dan hangen hier consequenties aan vast. ACV Openbare Diensten wil harde garanties voor een objectieve dienstverlening aan burgers en bedrijven. Dat is enkel mogelijk in een veilige werkomgeving waar een personeelslid de mogelijkheid heeft om tegen politieke druk in beslissingen te nemen en correct het beleid uit te voeren. Daarvoor is een externe procedure noodzakelijk. 

 

Wat betekent dit nu voor jou?

Collega Anneleen legt het uit 👇

Om de video te bekijken moet je de marketingcookies op onze site accepteren of ga je naar de site of app van de derde partij