Corona-ouderschapsverlof nu ook voor personeel Vlaamse overheid

©Shutterstock

Als personeelslid van de Vlaamse overheid kan je nu corona-ouderschapsverlof aanvragen voor de periode van 1 mei tot 30 juni 2020. Het ouderschapsverlof kan een hulp zijn voor o.a. ouders die hun thuiswerk moeten combineren met kinderopvang. Het vormt deels een antwoord op de oproep die we enkele weken geleden deden aan de Vlaamse Regering.

Het verlof is een gunst. Het is enkel op te nemen met een vermindering van de arbeidsprestaties met de helft of een vijfde. De opname gebeurt per week of per maand. Deze verlofvorm telt niet mee voor de maxima van het gewone ouderschapsverlof. Je ontvangt geen salaris voor de periode waarin je dit ouderschapsverlof opneemt maar wel een tegemoetkoming van de RVA. Je dagen jaarlijkse vakantie en de 20 dagen onbetaald verlof worden evenredig met je werkregime verminderd. Als je dus bijvoorbeeld halftijds werkt via het stelsel van (corona-)ouderschapsverlof, dan heb je recht op de helft van je vakantiedagen.

Je kan een lopend ouderschapsverlof (thematisch verlof), verlof voor deeltijdse prestaties, of een verlof voor deeltijdse prestaties wegens chronische ziekte of handicap, mits akkoord, vervangen door een corona-ouderschapsverlof. Personeelsleden die zorgkrediet opnemen kunnen dat stopzetten om vervolgens het corona-ouderschapsverlof aan te vragen. Daarbij moet je rekening houden dat het zorgkrediet per maand opneembaar is. 

Vragen? Spreek je plaatselijke vakbondsafgevaardigde of je secretaris aan of contacteer ons

Ziekte-attest, contactonderzoek, kinderopvang,…

Onder voorbehoud van wijzigende instructies vanuit het crisiscentrum van de Vlaamse overheid kunnen we alvast de volgende informatie meegeven: 

  • Het ziekteattest zal waarschijnlijk opnieuw verplicht zijn vanaf 8 juni. De ziektecontrole zal ook heropgestart worden. 
  • Behoor je tot een risicogroep of leef je bij iemand die tot een risicogroep behoort, dan werk je zo lang mogelijk thuis. Als dat niet kan wordt er in samenspraak met de arbeidsarts of preventiedienst gekeken hoe je veilig terug aan de slag kunt. 
  • Wanneer iemand binnen je gezin gecontacteerd wordt voor een contactonderzoek, dan zal je als personeelslid van de Vlaamse overheid twee weken voltijds telewerken of thuis beschikbaar blijven.
  • De kinderopvang in de zomervakantie die georganiseerd is door de sociale dienst, blijft doorgaan met strengere maatregelen. Er zal flexibel worden omgesprongen met annuleringen.
  • Personeelsleden die in het oude stelsel van loopbaanonderbreking zitten, kunnen uitzonderlijk opnieuw voltijds werken in het kader van de coronacrisis en nadien opnieuw in het oude stelsel van loopbaanonderbreking instappen. Daarvoor werden de nodige wijzigingen van het Vlaams Personeelsstatuut opgesteld.
  • De verlenging van de deeltijdse prestaties wegens ziekte/handicap of chronische ziekte zal vanaf 8 juni terug met een attest moeten gebeuren zoals voorheen.
  • Evaluatietaken kunnen in Vlimpers PLOEG tot 30 juni worden afgerond in plaats van tot 31 maart. 

Je plaatselijke militant overlegt intussen over de heropstartplannen binnen jouw entiteit. Heb jij nog twijfels bij bepaalde maatregelen? Contacteer je militant(en) of secretaris.

Personalization