Campagnes

Sommige vakbondsthema's verdienen extra aandacht. Rond die thema’s zet ACV Puls dan ruimere campagnes op. 
Het gaat niet alleen over puur syndicale thema’s. We organiseren daarnaast ook acties en debatten rond brede maatschappelijke issues. Hieronder een overzicht van actuele campagnes van ACV Puls.

#wemakenhetbeter

wemakenhetbeter middengroen

2021 is een jaar waarin we stapsgewijs kunnen sleutelen aan je inkomen, de balans tussen je werk en privéleven en de kwaliteit van je loopbaan. Een eerste stap zetten we tijdens de nationale onderhandelingen voor een interprofessioneel akkoord (IPA). Daarna verhuizen de onderhandelingen naar de beroepssectoren om uiteindelijk te landen in concrete afspraken in het bedrijf waar je werkt.

Met ACV Puls schuiven we al zeker drie grote thema's naar voor:

  • loon
  • de combinatie werk en gezin
  • jobkansen

Om die verder in te vullen vragen we jouw mening.

Sterke sociale zekerheid

De hele gezondheidszorg staat in deze coronatijden enorm onder druk, met regeringen die nog verder willen besparen op een systeem waar we best trots op mogen zijn.

Dit is hét moment om de sociale zekerheid in de schijnwerpers te zetten, om onze beleidsmakers nog maar eens duidelijk te maken dat elke Belg, zeker nu, gebaat is bij een sterke sociale zekerheid. Want het is elke Belg die bijdraagt aan dit solidair systeem. Jij en ik. Bovendien willen we met deze campagne druk blijven zetten om te investeren in hogere uitkeringen, in zorginstellingen en zeker in het personeel dat er werkt.

55-60-65

banner-55-60-65 (559 x 160)

De regering snijdt in je pensioenrechten. ACV Puls stelt als alternatief het 55-60-65-plan voor.

3x3-plan

3x3 mailhandtekening

Een plan voor 3% meer jobs, 3% meer loon en 3% meer welzijn. 

Barema betaalt beter

BaremaBetaaltBeter-Facebookbanner300x41

We pleiten voor het behoud van eerlijke loonbarema's. En we hebben daar goede argumenten voor. 

Kaderleden hebben recht op een vakbondsafvaardiging

Kaderleden hebben recht op een vakbondsafvaardigingIn veel bedrijven worden kaderleden uitgesloten van de vakbondsafvaardiging. Nochtans hebben ook zij recht op (en baat bij) individuele ondersteuning en volwaardig collectief overleg via dit syndicaal instrument. 

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.