Diversiteit Brussel

LogoDIVERSITY bxl brusselOK26012021

 

Discriminatie bij aanwerving en bij het doorgroeien in het bedrijf zijn het gevolg van ongelijke behandeling op basis van verschillende factoren (afkomst, geslacht, leeftijd, handicap, enz.) waarmee veel werknemers en werkneemsters in Brussel geconfronteerd worden, en dit ongeacht de sector. Deze realiteit is niet nieuw, maar de laatste jaren zichtbaarder geworden.

div

 

De syndicale diversiteitsadviseurs hebben verschillende specifieke taken, namelijk

 • diversiteit op de werkplek aanmoedigen door sensibiliserings- en vormingsacties van werknemers om het samen leven en werken, evenals een rechtvaardigere en billijkere maatschappij op te bouwen; 
 • de afgevaardigden begeleiden in het uitwerken van de analyse van hun bedrijf, waardoor mogelijke discriminatiepraktijken blootgelegd kunnen worden. Op basis daarvan kunnen concrete acties met het oog op non-discriminatie en gelijke behandeling voor alle werknemers op poten gezet worden; 
 • de afgevaardigden bijstaan om een positieve sfeer tegenover diversiteit te creëren binnen hun bedrijf opdat de acties voor diversiteit door alle werknemers gedragen worden;
 • pedagogische tools aanmaken voor werknemers en militanten;
 • nadenken over actualiteitsthema’s in verband met discriminatie en diversiteit. 

 

  Audrée Baeten

  Audrée Baeten - Verbonspropagandist Jong ACV/Diversiteit 

  Tel: 0473/53.16.12

  Mail: diversite.bruxelles@acv-csc.be (fr)/ diversiteit.brussel@acv-csc.be (nl) 

  Youtube: Diversities Brussels

   

   --> Wil je meer weten over de dienst diversiteit en onze brochures (o.a. Argumentarium in de strijd tegen discriminatie bij sollicitatie en aanwerving) raadplegen? diversiteit.brussel@acv-csc.be

   

  DIVTESTVoor nog meer nieuws, dossiers en tools, ga naar onze intersyndicale website over diversiteit

   

   

  actiris_bilingue300

  Volg ons op onze Facebook pagina Acv-Csc Brussel/Bruxelles, Youtube, Twitter en ook Instagram!

  Personalization

  Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.