Werkzoekenden ACV (TSE)

TSE

 

De werkzoekenden worden geconfronteerd met moeilijkheden zoals een gebrek aan een luisterend oor, afzondering, uitsluiting, verminderde of zelfs afgeschafte uitkeringen. Desondanks willen we ten zeerste in actie treden, ons lot weer in eigen handen nemen en onze strijd politiek maken zodat deze zinvol wordt gezien de vele uitdagingen in Brussel.

In Brussel focust de TSE-werking zich hoofdzakelijk op:

1. de deelname via collectieve eisen uitgewerkt, op basis van ervaringen vanuit het terrein teneinde de levensomstandigheden en het imago van de werkzoekenden te verbeteren zowel binnen de vakbond als in de maatschappij; 

2. een denkoefening die nodig is om standpunten in te nemen rond de thema's waarmee ze zich bezighouden, inzonderheid de beleidsmaatregelen ter bestrijding van de werkloosheid - van inschakelingsprogramma's over nieuwe tewerkstellingvormen tot activering;

3. de waarde van werk in een wereld waarin het ontbreekt. De arbeidskrachten worden dikwijls met de vinger gewezen maar wie heeft het over het gebrek aan werkgelegenheid? Want dat is net het probleem. Het gebrek aan politieke visie betreffende waardig werk leidde tot uitsluitingen van het werkloosheidssysteem;

4. de werking van het Brusselse TSE-Comité gebeurt transversaal om de eisen te verdedingen van al degenen die de ontmanteling van de sociale zekerheid bestrijden.

 

 

Lazaros Goulios - Verantwoordelijk TSE Brussel

Tel: 0487/60.45.77

Mail: Lazaros.goulios@acv-csc.be

 

 

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.