Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Innovatie en organisatieverandering

ACV ondersteunt innovatie op de werkvloer in het kader van Samen Sleutelen aan WerknemersInspraak in Fabrieken van de toekomst (SSWIFT).

SWWIFT?

Als vakbond biedt het ACV ondersteuning aan werknemers en vertegenwoordigers.  In het kader van het ESF-project Samen Sleutelen aan WerknemersInspraak in Fabrieken van de Toekomst (SSWIFT) bieden we specifieke ondersteuning voor werknemers en vertegenwoordigers die op de werkvloer geconfronteerd worden met organisatieveranderingeninnovatie,  de invoering van nieuwe technologieën of industrie 4.0, … 

Innovatie als hefboom

Het ACV vindt het belangrijk dat werknemers(vertegenwoordigers) betrokken zijn en inspraak hebben bij organisatieverandering, invoering van nieuwe technologie en innovatie, …  Tegelijk zijn we ervan overtuigd zijn dat de kennis en praktijkervaring van werknemers van onschatbare waarde zijn voor werkgevers. 

In het kader van SSWIFT ondersteunt het ACV de zoektocht naar slimme innovaties.  We zien innovatie niet als doel op zich, maar als hefboom voor kwaliteitsvolle jobs, behoud of groei van tewerkstelling op langetermijn en duurzaam ondernemen. Binnen het sociaal overleg zal het ACV zich richten op sluitende akkoorden over innovatie, in zover die de belangen van zowel de werknemer als werkgever dienen. 

Ondersteuning

Heb je vragen over organisatieverandering en innovatie op de werkvloer, wil je meer weten, een verhaal delen  of heb je nood aan ondersteuning? Neem dan contact op met  SSWIFT-medewerker Katleen Parijs via katleen.parijs@acv-csc.be.

More Info

Het ACV werkte in het kader van het SSWIFT-project een wegwijzer uit voor werknemers en hun vertegenwoordigers om hun te begeleiden in hun tocht naar meer en betere inspraak in fabrieken van de toekomst. Neem zeker eens een kijkje en laat je inspireren:

 

ESF_logo

 

Deze website kwam tot stand met de steun van het Europees Sociaal Fonds. Het ESF stelt middelen ter beschikking voor innovaties die bijdragen tot meer en betere jobs voor meer mensen. Ontdek de werking in Vlaanderen via www.esf-vlaanderen.be.