Loononderhandelingen IPA 2021-2022

Uitvoering sociaal akkoord helemaal rond!

De loononderhandelingen liepen eind april vast. De maximale marge voor loononderhandelingen ligt in de handen van de regering.

Maar sociale partners onderhandelden wel nog over andere belangrijke thema's.

Over hogere minimumlonen werd in de nacht van 7 op 8 juni een ontwerpakkoord bereikt. Daarnaast zijn met de werkgevers afspraken gemaakt over eindeloopbaan, harmonisering van aanvullende pensioenen en flexibiliteit

Het ontwerpakkoord werd voorgelegd aan de achterban en op 22 juni met 58,68% goedgekeurd door de Algemene Raad van het ACV. Uit dit resultaat blijkt dat het akkoord zoet én zuur bevat:

De eerste verhoging van de minimumlonen sinds 2008, de verruimde mogelijkheden voor landingsbanen en het behouden van de afwijkende SWT-regelingen worden als positief ervaren. De Algemene Raad betreurt daarentegen de uitbreiding van de overurenregeling. Ook blijft het ACV zich verzetten tegen de loonnormwet! 

Op 15 juli tekenden de sociale partners in de NAR de cao's die uitvoering geven aan het sociaal akkoord 2021-2022. Ook de federale regering zette het licht op groen. De afgesproken forse verhoging van het minimumloon, landingsbanen vanaf 55 en SWT vanaf 60 zijn zo definitief verworven.

Lees er meer over in het persbericht van 15 juli: Uitvoering sociaal akkoord helemaal rond: minimumloon omhoog met 147,68 euro en landingsbanen vanaf 55 (pdf)

Hard gewerkt? Zachte landing!

Mensen die lang en hard hebben gewerkt, verdienen respect. Daarom is er snel een akkoord nodig over SWT en landingsbanen!

Ontdek onze eisen over landingsbanen en SWT in het nieuwsbericht van 28 mei 'Snel akkoord over landingsbanen en SWT nodig' en in het filmpje! 👇

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Tijd voor échte waardering

Om de 2 jaar onderhandelen vakbonden en de bedrijfswereld over een interprofessioneel akkoord of IPA. Erg belangrijke onderhandelingen want het gaat onder meer over de loonsopslag in de privésector, goed voor maar liefst 4 miljoen werknemers

Die onderhandelingen voor het IPA 2021-2022 verlopen erg moeizaam en lopen eind april vast.

  • Werkgevers blijven in de loononderhandelingen vasthouden aan de povere marge van maximaal 0,4% en willen slechts in een minderheid van de bedrijven een loonsverhoging toestaan bovenop die 0,4%.
  • Bovendien wordt maar weinig opening gelaten rond andere prioritaire punten zoals de minimumlonen of eindeloopbaan. 

Op 6 mei bereikt de regering akkoord over de lonen. Ze beslist om 0,4 % loonmarge op te leggen, met de mogelijkheid tot een eenmalige premie van 500 euro. Het ACV kan hier niet mee akkoord gaan. Lees het persbericht en de open brief:

De Loonkrant

Naar aanleiding van de actiedag op 29 maart stelden de vakbonden De Loonkrant op. De Loonkrant bevat een schat aan informatie over de manier waarop je loon gevormd wordt, het belang van het collectief overleg en de betekenis van het IPA en getuigenissen van werknemers.

Lees nu alle artikels uit De Loonkrant 👉
202103_Loonkrant_widget

Het IPA uitgelegd

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Rol ACV?

Als vakbond zijn we grote voorstander van dit interprofessioneel overleg. Het zorgt voor:

  • Meer solidariteit onder werknemers  
  • Minder grote verschillen tussen sectoren
  • Aandacht voor kwalitatieve thema's in het sociaal overleg zoals telewerk, mobiliteit, vorming, ...

Meer weten over de rol van het ACV, het belang van het sociale overleg en IPA? Ga naar de pagina sociaal overleg.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.