Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

9 november: algemene actie- en stakingsdag

Het Nationaal Bestuur van het ACV bracht vandaag de resultaten van de brede consultatie over acties op 9 november samen. Deze consultatie bevestigt nogmaals dat heel veel werknemers het financieel heel moeilijk hebben en bang de koude winter tegemoet gaan. De torenhoge rekeningen en facturen maken dat veel mensen het water niet aan de lippen, maar in de neus staat. 

Meer en meer mensen getroffen door crisis

De toestand is zeer ernstig voor wie geen hoog loon verdient en toch geen aanspraak kan maken op het sociaal energietarief.  Voor singles en alleenstaande ouders die het met één loon moeten  rooien. Voor mensen die veel en heel dure verplaatsingen moeten maken voor het werk.

Voor werknemers die al maanden hoge facturen en rekeningen moeten betalen en toch moeten wachten op een indexering. Voor mensen die er een of twee bijbaantjes moeten bijnemen om alles te kunnen betalen. Voor werknemers die de voortdurende aanvallen op de index zien gebeuren terwijl hun bedrijf nog goed boert. Voor de werknemers die in tijdelijke werkloosheid dreigen te worden geplaatst.

Voor gepensioneerden, zieken, invaliden en werkzoekenden die van een zeer lage uitkering, soms onder de armoedegrens, moeten leven. Uit de consultatie bleek dat de sociale toestand zorgwekkend is. 

Uit de consultatie kwam ook naar voor dat dit alles ook zeer negatieve gevolgen heeft voor de mentale gezondheid van mensen: angst voor facturen, de vraag of men alles al kunnen betalen, hoe het nu verder moet,... het weegt zeer zwaar.

Algemene actie- en stakingsdag

Daarom beslist het nationaal Bestuur van het ACV om op 9 november een algemene actie- en stakingsdag te organiseren. Op die manier kan iedere werknemer zijn ongerustheid en ongenoegen uiten. Dat kan door werkonderbrekingen, personeelssamenkomsten, manifestaties, staking... 

Uit de consultatie kwam tegelijk ook naar voor dat veel mensen bezorgd zijn over de toekomst van hun bedrijf. En dat sommigen zich geen dag loonverlies kunnen permitteren.

Werknemers perspectief geven

Om werknemers opnieuw perspectief te geven wil het ACV snel:

  • Een prijsplafond voor gas en elektriciteit.
  • Een uitbreiding van het sociaal energietarief naar middenlage inkomens en automatische toekenning.
  • Eindelijk volledige gelijkstelling voor de jaarlijkse vakantie en het vakantiegeld van de coronawerkloosheid van dit jaar.
  • Een snelle indexatie van de belastingschijven.
  • Invulling van de volledige enveloppe voor de welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen.
  • Een akkoord met werkgevers om de koopkracht van de werknemers te versterken in sectoren en bedrijven waar dat mogelijk is, bovenop de index.
  • Betere vergoedingen  voor woon-werk en werk-werk verkeer.
  • Een snelle doorbraak in de fiscale hervorming zodat werknemers meer overhouden, de lasten verschuiven naar de sterkste schouders en de rechtvaardige transitie kan gefinancierd worden.
Lees het persbericht van 18 oktober 2022 '9 november: algemene actie- en stakingsdag' in pdf.  Blijf op de hoogte via www.hetacv.be/actie