Snel akkoord over landingsbanen en SWT nodig

Binnen een interprofessioneel akkoord (IPA) worden normaal ook afspraken gemaakt over landingsbanen en SWT. Dankzij die afspraken kan afgeweken worden van de algemene regels op landingsbanen en SWT. Maar die afspraken moeten tweejaarlijks hernieuwd worden. Er zijn daarover voorlopig geen akkoorden.

De dwangbuis van de loonnormwet heeft een interprofessioneel akkoord voor 2021-2022 onmogelijk gemaakt. En het overleg over het deeldossier van de eindeloopbaanregelingen bracht voorlopig ook nog geen oplossing. Een landingsbaan vanaf 55 (1/5) of vanaf 57 (1/2) mét uitkering is al niet meer mogelijk sinds 1 januari 2021. De meeste afwijkende SWT-regelingen lopen af op 30 juni.

Het ACV wil dat de afspraken verlengd worden tot 30 juni 2023.

  • Want landingsbanen geven mensen de mogelijkheid om aan de slag te blijven en het toch wat rustiger aan te doen.
  • Dankzij SWT vallen oudere werknemers die worden ontslagen niet terug op een platte werkloosheidsuitkering, die na verloop van tijd daalt tot onder de armoedenorm. Ze hebben naast die werkloosheidsuitkering ook recht op een toeslag van de werkgever. 

De afbouw van deze eindeloopbaanregelingen heeft trouwens nog een ander ongunstig neveneffect gehad: steeds meer oudere werknemers zijn langdurig ziek. Naast de lichamelijke en psychologische impact op deze mensen is de weerslag hiervan op de sociale zekerheid ook veel groter. Want in een landingsbaan blijven mensen aan de slag én bijdragen. En SWT is door de hoge werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid ook veel interessanter dan de mensen gewoon werkloos te stellen.

Het ACV zet in op landingsbanen met uitkering vanaf 55, zowel voor de ½ als de 1/5 onderbreking. Inzake SWT wil het ACV onder meer vanaf 60 jaar SWT voor zware beroepen en lange loopbanen voor de periode 1/7/21 tot en met 30/06/2023. Medisch SWT moet mogelijk zijn vanaf 58 jaar. En voor SWT in bedrijven in herstructureringen en bedrijven in moeilijkheden is er, gelet op de economische impact van de corona, nood aan SWT onder de 60 jaar.

Blijf op de hoogte van de IPA-onderhandelingen.

Personalization