Een ondersteuningsaanbod voor platformwerkers in Vlaanderen

ACV wil met dit exploratieproject meer greep krijgen op de situatie en noden van platformwerkers en freelancers. Centrale vraag is hoe en langs welke kanalen de platformwerkers geholpen kunnen worden.

Deelplatformen

Steeds meer deelplatformen zijn actief in Vlaanderen. De fietsende bezorgers van maaltijden zijn ondertussen een vertrouwd beeld in onze steden, maar ook heel andere diensten worden aangeboden door platformen. 

Onderling verschillen deze platformen verrassend veel. Sommige platformen zijn semi-werkgevers, andere fungeren vooral als contact tussen jobzoeker en opdrachtgever. Sommige platformen richten zich vooreerst op intellectuele arbeid; andere platformen op het leveren van fysieke arbeid. Soms is de aangeboden arbeid te omschrijven als microtaken, maar andere platformen bieden omvangrijke langetermijnklussen aan.

Wat houdt het project in?

Het ACV wil uitreiken naar platformwerkers en wil een aanbod op maat ontwikkelen.

Een moeilijkheid daarbij is de kloof in het denken en handelen van de platformwerkers en het huidige organisatieaanbod. Veel platformwerkers aanzien hun arbeid als een tijdelijke bijverdienste, waarvoor ze geen informatie of ondersteunende kennis nodig hebben.

Het ACV bereikt de platformwerkers niet of onvoldoende.

Met een ESF-exploratieproject wil het ACV daarom meer greep krijgen op de situatie en noden van platformwerkers. Centrale vraag is hoe en langs welke kanalen de platformwerkers geholpen kunnen worden.

Meer info?

vzw Innovatief_banner_logos_1920350

Personalization