vzw Innovatief
88ef21d6-c196-4ec5-b4c9-141a64ac8f40
https://www.hetacv.be/vzw-innovatief
true
Word nu lid

 

Wat doet ACV Innovatief vzw?

ACV Innovatief vzw speelt in op maatschappelijke bekommernissen, syndicale uitdagingen en sociaal-economische eisen van werknemers, werknemersvertegenwoordigers en de vakbond in zijn geheel. Bij die laatste zoals ze vertolkt zijn in congreskrachtlijnen, in standpunten en in de missie en visie van het ACV.

We doen dit via beleidsprojecten, actieonderzoek, experimenten, consulting en advisering.  Al onze activiteiten zijn hierbij mensgericht en empowerend.  Dat is het alfa en omega van ACV Innovatief waarmee  we werknemers en werknemersvertegenwoordigers in grote en kleine bedrijven en organisaties, werkzoekenden, ACV-militanten en medewerkers, ... willen ondersteunen. 

Onze domeinen en thema's hierbij zijn: arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen, (sociale) economie, technologische en arbeidsorganisatorische innovatie, werkbaar werk, werkvermogen en welzijn op het werk, onderwijs, opleiding, vorming, levenslang en levensbreed leren, milieu, klimaat, duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding, syndicaal (bewegings)werk, … 

ACV Innovatief heeft diverse samenwerkingsverbanden lopen met (wetenschappelijke) onderzoeksinstellingen en andere projectorganisaties. We werken samen waar nuttig, nodig en mogelijk en voor zover parnters de uitgangspunten en kernboodschappen van de ACV-missie delen. 

Wie zijn we?

  • Tom Boel is coördinator van ACV Innovatief.
  • Sarah Gorissen is projectverantwoordelijke van de Bijblijvers  en het project Doorstart+.
  • Jolien De Vuyst is projectverantwoordelijke All.Inclusive van de Samenwerkers. 
  • Katleen Parijs is stafmedewerker van ACV Innovatief.
  • Sebastiaan Kennes is projectmedewerker van een ondersteuningsaanbod voor platformwerkers in Vlaanderen en staat in voor de inhoudelijke werking en projectprospectie.
  • Marjan Cauwenberg is communicatieverantwoordelijke van ACV-Innovatief.
  • Stijn Gryp, nationaal secretaris voor het Vlaams ACV, neemt de rol van voorzitter op.   

Contact

ACV Innovatief vzw
Haachtsesteenweg 579
1030 Brussel

📧 innovatief@acv-csc.be

De projecten in de vzw worden gedragen door vele handen.  Meer dan 25 medewerkers zetten zich er voor in.

Daarnaast zetten heel wat ACV-medewerkers hun schouder onder de uitbouw van de vzw. Zo is er op inhoudelijk vlak een nauwe samenwerking met de Bewegingsploeg, de Dienst Onderneming en de Vormingsdienst. Met het VRC-team leggen we de link met de Vlaamse beleids-en onderzoeksagenda rond onderwijs, vorming, opleiding en arbeidsmarkt.

Daarnaast is er ondersteuning vanuit de Diensten Financiën, HR en Personeelsbeleid.